၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း

ေတးေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္

Key: D
Intro: Guitar Only D D D D

V.
D...................Dmaj7

ျဖစ္မယ္ ပ်က္မယ္ ေသျခင္းတရား
Bm..................A.........................G........D
တစ္ေန႔က် အို ... မုခ် အားလံုးၾကံဳမွာသိတယ္ သိလည္းပဲ
ေနာက္ဘိတ္ဆံုးမွာ လူတိုင္းဟာ
အကုန္ခြဲခြာ အနိစၥ မျမဲဘူးဆိုတာသိတယ္ သိလည္းပဲ
A..........................................G
မ်က္လွည့္ျပသလိုပဲ ငါ႔ေ႐ွ႕မွာ မေန႔တစ္ေန႔က ႐ွိၾကေသးတယ္
G
႐ုတ္တရက္မွာ ႏွဳတ္ဆက္ေပ်ာက္ကြယ္
A........................................................C
အခုေတာ့ ငါ႔တစ္ေယာက္တည္း ဘယ္ယံုႏိုင္မလဲ
Cho:
D

အတူတူ အိပ္မက္ေနတုန္း
A
အတူတူ လမ္းတစ္ခုေလွ်ာက္တုန္း
Bm...........................................G
အတူတူ ရြက္လႊင့္ေနတုန္းမွာ ေပ်ာက္ကြယ္
D
အတူတူ သီခ်င္းမ်ားဆိုတုန္း
A
အတူတူ အလင္းမ်ား႐ွာတုန္း
Bm..................................G
အတူတူ တစ္မိုးေအာက္ ခုိေနတုန္း

Music: ( C C C C )2
( D A C F )2 D
Repeat: Verse & Cho: Cho:

မာတိကာ သို႔ .....