သတိေမ႔သြားတဲ့ည

ေတးေရး - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္

Key: E(Dbm)
Intro: Guitar Vamp Only
Dbm Dbm Dbm Dbm

Dbm
ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ မူးမိုက္လဲက်
ဘယ္လိုမွ လႈပ္မရ သိပ္ေလးလံတဲ့ ငါ႔ခႏၶာ
Dbm
ငါ႔သူငယ္အိမ္ကို ၾကည့္လိုက္စမ္းပါ

ကဲ ... ဘယ္လိုလဲ အလုပ္လုပ္ေသးရဲ႕လား
Dbm
ေအာ္သံေခၚသံေတြ ေခၚသံေတြၾကား
Dbm
ေအာ္သံေခၚသံေတြ ေခၚသံေအာ္သံေတြၾကား/လား

Cho:
Dbm......B..................A
ငါမျမင္ႏိုင္ဘူး ဒီအေမွာင္ထုထဲမွာ
................B.........................Dbm
ငါမေခၚႏုိင္ဘူး အသံေတြမထြက္ေတာ့ပါ
............B................A
ငါမခံႏိုင္ဘူး ဒီလိုဘ၀မ်ိဳးမွာ/ ဒီလိုဘ၀ထဲမွာ
..................B............................Dbm
ထံုက်င္ၿပီ ေ၀ဒနာတစ္ခု ခံစားခြင့္ ေပးစမ္းပါ

မီးလိုပူတယ္ ငါ႔ရင္ဘတ္ထဲမွာ
အာေခါင္ေတြ ေျခာက္ကပ္ၿပီး ေရေတြငတ္လာ
အလင္းေရာင္ အမႈန္ေတြ ျမင္ခြင့္ေပးပါ
ေဆး႐ံုေပၚမွာ သတိေမ့သြားတဲ့ည

(Cho:)
Music: Dbm Dbm Dbm Dbm (Cho:) Fine

(ေလာကႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ရဖို႔ တံခါးဖြင့္ေပးပါ
ေလာကႀကီးနဲ႔ ေပြ႕ဖက္ဖို႔ တံခါးဖြင့္ေပးစမ္းပါ)

မာတိကာ သို႔ .....