ရာသီေတာ္ဦး

တိမ္ျပာမိလႅာရီ တေပါင္းလမီ၊ ေလညွင္းေသြးလို႔ ေမႊးေတာ့သည္၊ အင္ၾကင္းသရဖီ ပြင့္လန္းကာ စြဲလန္းကာရည္ ပန္းရနံ႔ခ်ီ။
သံၿပိဳင္။ ။ ျမိဳင္မဟီ၊ ရြက္သစ္ေျပာင္းလုိ႔ ရြက္ေဟာင္းေႀကြၿပီ၊ပ်ိဳ႕ငယ္ေပါင္းနဲ႔ ဆုေတာင္းပါသည္၊ ဖူးစာေတာ္ ေရးလို႔စီ၊ ေျပာလုိက္ပါ ေသာ္တာယံုစႏီၵ၊ မွာလုိက္ပါရစီ၊ ေႏြဦးေျပာင္းလို႔ ေအာက္ေမ႔သည္၊ ပ်ိဳ႕ခ်စ္သူဆီ၊ ေန႔တိုင္းပင္ စြဲလန္းကာရည္ ပန္းရနံ႕ၾကည္/ လြမ္းမိသည္၊ အာကာယံထဲမွာ ႏႊဲကာပ်ံ၀ဲၾကသည္၊ ေက်းဖုိမစီ၊ မုိးတိမ္ဦးမွာ ေပ်ာ္ျမဴးကာ ဖူးစာဖက္သည္ တမ္းတကာ ရည္မွန္းလို႔ လြမ္းသည္။/ ခ်စ္တဲ႔သူကုိစိတ္တမ္း မွန္းရသည္။
သံၿပိဳင္။ ။ၿမိဳင္မဟီ ............................. လြမ္းမိသည္။ ခ်ိန္ခါမီေပါင္းမည္၊ မိန္ရာသီေျပာင္းၿပီ၊ ခ်ိန္ခါမီေပါင္းမည္၊ ေမွ်ာ္တာၾကာၿပီ၊ စင္ေရာ္သူ ႏႊဲျပန္သည္၊ ေသာင္ယံကမ္းျမင့္ နဒီ၊ ေမာင္မယ္ၾကည္ႏူး ျမဴးေပ်ာ္သည္၊ ထူးျမတ္တဲ႔ခါမီ၊ ရာသီေတာ္ပြဲ သဲေစတီ၊ စဥ္လာေရွးထံုးအညီ၊ ၾကည္လင္ရႊင္လန္း ပန္းေ၀ရီ ေဘးမသန္း ေအးခ်မ္းသည္။ အာကာယံထဲ .......................... တေပါင္းလဆန္းမီ။
သံၿပိဳင္။ ။ၿမိဳင္မဟီ........................လြမ္းမိသည္။

မာတိကာ သို႔ .....