အခ်စ္ဆိုတာ

ဘယ္လိုငါ အေျဖရွာၾကည့္မလဲ ထူးဆန္းလြန္းတဲ့ အခ်စ္ဆိုတဲ့
ငါမျမင္ရတဲ့ ေ၀ဒနာကို
ပိုင္ဆုိင္ခ်င္တယ္ တစ္ဘ၀လံုး အတြက္
အတူတူ အဆိုးအေကာင္းမ်ား မွ်ေ၀ခံစား
ဒါဟာ အခ်စ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္လား
သူငယ္ခ်င္း ငါ႔အတြက္ေတာ့ အခ်စ္ဟာ ေပးဆပ္မႈတစ္ခုေပါ႔
ေသခ်ာဘာမွ မရရွိလည္း အရာရာ စြန္႔လႊတ္ရင္းနဲ႔ပဲ ေပ်ာ္တယ္။

တစ္ခါတစ္ေလ ကမၻာေပၚမွာ ငါေလ တစ္ေယာက္တည္း
လြမ္းေမာျခင္းမ်ား ရွိလာရင္ ငါဟာ လြတ္ေျမာက္ရာကုိ ရွာမယ္
အျပန္အလွန္ မွီခို ေနထုိင္ရင္းနဲ႔
အတူတူ အဆိုးအေကာင္းမ်ား ႏွစ္ေယာက္ဟာ ခံစား
ဒါဟာ အခ်စ္ရဲ႕ ၀ိဉာဥ္လား

သူငယ္ခ်င္း ငါဘ၀အတြက္
အခ်စ္ဟာ စြမ္းအားေလးတစ္ခုေပါ႔
ေနခ်င္စရာ မရွိတဲ့ ေလာကကထဲ
ငါဟာ အခ်စ္အတြက္ ႀကိဳးစား အသက္ရွင္

အခ်စ္ဆိုတာ ကမၻာေျမ လွပသြားေအာင္ ထြန္းတဲ့ အလင္းေရာင္
အခ်စ္ဆိုတာ လူကို စြမ္းအားေပးတယ္ စြမ္းတဲ့ ၀ိဉာဥ္
အခ်စ္ဆိုတာ ေလာကႀကီးအတြက္ မရွိမျဖစ္

ကမၻာေျမေပၚမွာ အခ်စ္မ်ားစြာ
လူေတြရင္မွာ ခံစား အဆံုးသတ္ မသြားပါ
ေနထုိင္ခဲ့ အခ်ိန္ေတြလည္း တကယ္ရွိသြား အဓိပၸါယ္

မာတိကာ သို႔ .....