ခ်ယ္ရီပင္ေအာက္ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ေတြ႕တဲ့အထိ

ခ်ယ္ရီေတြလည္း ငံုလာကာစ ရွိေသးတယ္ တြယ္တာစိတ္လည္း
ရင္ထဲမွာ ေပၚလာဆဲကြယ္ ခ်စ္ပန္းကေလးေတြ
ေ၀ဆာပြင့္ဖူးတဲ့ အခ်ိန္ေကာင္း၀ယ္ ခ်ယ္ရီပင္ေအာက္
ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္မွ ေတြ႕မလားကြယ္

ခ်ယ္ရီကိုေတာ့ မယံုႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးကြယ္
ကံကိုေတာ့ေလ မယံု၀ံ့လို႔ ကိုယ္ဆုေတာင္းမယ္
ခ်စ္တဲ့မင္းတစ္ေယာက္ ၾကင္နာသူ မရွိႏွင့္ေစဖို႔ရယ္
ခ်ယ္ရီပင္ေအာက္ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ေတြ႕တဲ့အထိ၀ယ္

ရင္ခုန္ေစတဲ့ ရွမ္းအိုးစည္သံ ၾကားတုိင္း၀ယ္ ျပန္ျမင္ေယာင္မယ္
ႏွစ္ေယာက္အတူတူ ကတဲ့ညရယ္ ေတာင္ေပၚေျမဖြဲ႕
ရွမ္းသီခ်င္းသံမ်ား ၾကားတိုင္း၀ယ္
အိမ္ျပန္ဖို႔ကို မေမ့ႏိုင္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ရတယ္

ေမွ်ာ္ေနသူနဲ႔ ျပန္ခ်င္သူနဲ႔ မေတြ႕သမွ်ကြယ္
အေနၾကာသြားရင္ စိတ္ေျပာင္းမွာကို ရင္ေလးတယ္
ခ်စ္တဲ့မင္းတစ္ေယာက္ ၾကင္နာသူ မရွိႏွင့္ေစနဲ႔
(ခ်ယ္ရီပင္ေအာက္ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ေတြ႕တဲ့အထိ၀ယ္) ၂

မာတိကာ သို႔ .....