အခ်ိန္မီသာ ျပင္ဆင္ခြင့္ မရွိခဲ့ရင္

နင္ရယ္ ငါရယ္ ခုတေလာထဲ အဆင္မေျပတာေတြ သိပ္မ်ားတယ္
စကားေလးတစ္ခြန္းမွာ အထအနေကာက္တာ ခဏခဏပဲ
ငါဟာ အျဖဴဆို နင္က အမဲ ဘာမဆိုတုိင္ပင္လုိက္တုိင္းပဲ
အေၾကာင္းမရွိ အေၾကာင္းရွာ ငါ႔ရဲ႕အျပစ္သာ နင္ျမင္ေနခဲ့
တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနၿပီ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခုလက္ရွိ မွားဆဲ

အခ်ိန္မီသာ ျပင္ဆင္ခြင့္ မရွိခဲ့ရင္ ဒါသြားၿပီ သြားၿပီ သြားၿပီ
အခ်ိန္မီသာ ျပင္ဆင္ခြင့္ မရွိခဲ့ရင္ ဒါေ၀းၿပီ ေ၀းၿပီ ေ၀းၿပီ
တစ္သက္လံုး ေ၀းႏုိင္သည္

အရင္အခ်ိန္ေတြကို ငါႏွေျမာတယ္ အရင္လုိ ရင္မွာ ခံစားခ်က္
ႀကိဳးစားၿပီး ျပန္တည္ေဆာက္ခြင့္ရွိရင္ ငါလိုခ်င္မိ
တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနၿပီ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခုလက္ရွိ မွားဆဲ

ငါ႔ဘက္က တတ္ႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ့ႏုိင္ဖုိ႔ စဥ္းစားထား
ငါ႔ဘက္က ေပးႏုိင္သမွ် ေပးဖုိ႔အတြက္ ငါဆံုးျဖတ္ထားရင္းက

မာတိကာ သို႔ .....