ေနခ်င္တာမင္းအနား

နင္ဟာ ငါ႔ေကာင္းကင္တစ္ခုပါ ငါပိုင္သမွ် နင့္တစ္ေယာက္တည္းပါ
ငါအခ်ိန္တုိင္း နင့္ရဲ႕ အနားမွာ နင္လိုသမွ် ျဖည့္ဆည္းခ်င္လို႔ပါ
ဘာကုိမွ ငါမေမွ်ာ္လင့္ပါ နင့္အတြက္ပဲ

နင္ေၾကကြဲ အားငယ္တဲ့အခါ ငါနင့္အနား ႏွစ္သိမ့္ျမဲပါ
ငါတစ္ေယာက္တည္း မျဖစ္ႏိုင္လို႔ပါ နင္ဘယ္သြားသြား ငါ႔ကိုေခၚပါ
ငါ႔ဆႏၵေတြရယ္ အလွမ္းကြာ
တကယ္ကိုငါ မင္းအနားမွာ ေနခ်င္ေပမယ့္လည္းကြာ/ပဲ

အတူတူေနဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ေ၀းရမလဲ
အတူတူေပ်ာ္ဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ေၾကကြဲရမလဲ
ငါဒီလို ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ေမာၿပီ/ေ၀းၿပီ
အခ်ိန္ေတြသာ ဒီလိုနဲ႔ လည္ပတ္ခဲ့ ပါၿပီ

မာတိကာ သို႔ .....