ဘယ္ေတာ့မွမ႐ႈံး

ကမၻာေျမျပင္ေပၚ ေနထုိင္ ရွင္သန္ခ်ိန္မ်ားထဲက
အေဖာ္မဲ့ လွမ္းကာအလာ ဟန္ေဆာင္အၾကင္နာေတြ
ယံုၾကည္စြာ ကိုယ္ကိုးစားလို႔ တစ္ေယာက္တည္း အမွားႏြံမွာ
႐ုန္းထြက္မရတဲ့ အတြယ္အတာေတြ အ႐ႈံးေပးထားလို႔
အႏိုင္လိုတဲ့ မင္းအတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားစြာထဲ
ေပ်ာ္ေနမယ္ဆို ေျခနင္းခဲ့ေပါ႔ကြယ္
ခြင့္လႊတ္တတ္သူ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း

အခ်စ္ေရ ... ဘယ္လို ရင္ဆိုင္သြားရမွာလဲ
တစ္ေယာက္တည္း ငါ႔အတြက္ေတာ့ ေႏြးေထြးတဲ့ အၾကင္နာလိုတယ္

ဒီကမၻာေျမေပၚ ျဖဴစင္တဲ့ အၾကင္နာမ်ား
မွန္ကန္တဲ့ ေစတနာမ်ား ဘယ္ေတာ့မွ မ႐ံႈး

မာတိကာ သို႔ .....