ေဂါက္သြားၿပီ

ေပ်ာက္သြားၿပီ ေခါက္ထားၿပီ
ငါလည္းမသိ ရင္အရမ္းေမာေနၿပီ

ထြက္သြားၿပီ ေမ့ထားၿပီ
ဘယ္သြားၿပီး ဘာလုပ္ရမယ္ ငါမသိ

နင္လည္းမ႐ွိ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး
ကုန္သြားၿပီ ငါအသည္းကြဲေနၿပီ

နင္တစ္ေယာက္တည္းကို ငါ (ခ်စ္ခဲ့မိလို႔ပါ)2
နင္တစ္ေယာက္တည္းကို ငါ (ေတြးခဲ့မိလို႔ပါ)2

ေလွ်ာက္သြားၿပီ ဘာမွမသိ
အေျဖလည္းမ႐ွိ တစ္ေယာက္တည္း ေဆြးခဲ့ၿပီ

ေခ်ာင္သြားၿပီ ေဂါက္သြားၿပီ
ဘာလည္းမသိ ဘာမွမ႐ွိေတာ့ၿပီ

မာတိကာ သို႔ .....