စြယ္ေတာ္ခိုးခန္း

သာသနာေတာ္ႀကီး နီးလွပါၿပီ၊ ဗုဒၶ၀င္ ရြယ္ေမွ်ာ္ကိုးကာ
စြယ္ေတာ္ခိုးခန္း တမ်ိဳးဆန္းလာျပန္ၿပီ၊
(ပတၱျမားပလႅင္ရိပ္နန္းဆီ၊ ဘုရားသခင္ျဖင့္ နိဗၺါန္သို႔ျမန္းေလၿပီ) ၂ ၊
(ရွင္အာရဟံစ်ာန္သမၼာပတ္နဲ႔ လွမ္းၾကည့္ရာ လြမ္းမိရွာေတာ႔သည္) ၂ ၊
မွားေလစြ၊ မသမာဥာဏ္ခ်ယ္၊ သမဏာနမ္ေခၚ ပုဏၰားေဖာ္ရယ္၊
ပုဆုိးၾကားနံငယ္၊ စံပယ္ဖြက္ေသာ္ လက္၀ဲစြယ္ေတာ္။ ပူေဇာ္ရန္ဖို႔ရာ၊
ဂႏၶာလရာဇ္ျပည္ ရွင္အရဟံပင့္၍သာ ၾကြရွာၿပီ၊ လိုရာစခန္း ျမန္းေပါ႔ေဒသစာရီ။
ေခါင္းေပါင္းအလယ္ၾကားမွာ စံေတာ္မူေလသည္၊
လက်္ာဘက္က စြယ္ေတာ္ျမတ္တို႔ကို တကယ္ရေအာင္ ဖြက္ေတာ႔ျပန္သည္
ရွစ္ျပည္ေထာင္ရာဇမဟာဆီ၊ ကံအားကုိမီ၊ ေဒ၀ါနတ္မ်ားတုိ႔သည္၊
ပိုင္ေတာ္မူေသာ ဘိုးေတာ္သၾကားမင္းသည္၊ လူ႕ျပည္႐ႈေတာ္မူသည္
ေဒါနျပည္ ပုဏၰားေခါင္းေပါင္းၾကားက စြယ္ေတာ္ျမတ္ကုိ
ဘုရားရွိသကဲ႔သို႔ ေစတီတည္ဖို႔ရန္ ကမၻာတည္ေအာင္ပင္ မျပဳႏိုင္တာ
ျမင္ၿပီးခိုးယူေဆာင္ႏွင္းသည္၊ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္၊
ရမၼာ၀တီ မာဃသိၾကားယူလာသည့္ စူဌာမဏိေစတီေတာ္ကုိတည္။
ဓမၼိႆာေစာဇိနံ အေမြေတာ္ခံၿပီ ၾကံၾကံစည္စည္ ေဒါနပုဏၰားမွာ
ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားလြန္လြန္းသည္၊ မဆင္မျခင္ အျပင္ျပင္မွားသည္၊
ေအာက္လက်္ာစြယ္ေတာ္ျမတ္ကုိ ေျခမၾကားမွာ ထားကာဖြက္သည္၊
တေလာကျပည္၊ ေဘာဂ၀တီ၊ နဂါးေတြဆီ။
လူ႕ရြာကို႐ႈကာျမင္လွ်င္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ေလသည္၊ ဥယ်ာဥ္၀ဆီဖူးျမင္ၾကသည္၊
ကုႆိႏၷရံုပလႅင္မင္းနဲ႔ အင္ၾကင္းၿမိဳင္၀နာမဟီ၊
မၾကာမီ နဂါးတန္ခိုးနဲ႔ စြယ္ေတာ္ခိုးယူျပန္ေလသည္၊
လုိခ်င္းေသာေဇာဟဒယနဲ႔ သူေလာဘသာ ရွာၾကံေဖြေတာ႔သည္။
(ဘံုသံုးပါးမွ ဘုရားစြယ္ေတာ္ ပင့္သြားျပန္ေလသည္) ၊
မလႅာမင္းမ်ားနဲ႔ သိၾကားနတ္မ်ားတို႔သည္ ေအာင္စည္တီးကာ
တိုင္းျပည္ႀကီးသို႔၀င္ေလသည္၊ ပရိေဘာဂေစတီဥဒၶိႆနဲ႔ ရည္မွတ္ပူေဇာ္သည္၊
(စြယ္ေတာ္ကုိ အရွင္ခိုးယူသြားသူရဲ႕ မုိးသိၾကားရယ္နဲ႔ ရဟႏၱာရွင္မေထရ္) ၂ ၊
နတ္နဂါးေတြဆီ၊ ေဘာဂ၀တီသို႔ (ငါသာေ၀သည္၊ ငါသည္ ဘာမွမရပါကလား) ၂ ၊
ေဒါနပုဏၰားယံုစားမိသည္၊ အိပ္မႈန္စံုမႊားငိုအားနဲ႔ ရီ၊ သူရိယဓာတုဓာတုေစတီ၊
တည္ကာထားတဲ႔ ပတၱျမားအုိးသာ က်န္တာ မူလအတည္၊ ယူရမည္၊ နန္းေတာ္ေရွ႕စာစီ။

မာတိကာ သို႔ .....