မိဘေမတၱာ

သားတို႔ရုပ္ရည္၊ သီတာငယ္မည္၊ ေရၾကည္ခ်မ္းျမတေပါက္ကေလးက်ရံုနဲ႔
မိဘတို႔၀မ္းၿငိမ္းစတမ္းတည့္၊ အသဲႏွလံုး သားနဲ႔ပင္တူညီ၊ ႀကီးမားေသာေမတၱာဂုဏ္ရည္၊
မာတာပီတုဥပဌာနံပုတၱဇာရႆ သဂၤေဟာမိဘတို႔အားလံုး သားသမီးမုန္းတယ္လို႔ဆိုထံုးမရွိဘူးတဲ့ရွင္။
(သံေယာဇဥ္အတည္၊ ၾကည္လင္တဲ႔အေရး ေအာ္ ကိုယ္႔ရင္ေသြးေထြးပိုက္ခ်ီ) ၂ ၊
(အရြယ္မတိုင္မီ မိဖမ်ား ပိုးေမြးသလုိ ေမြးၾကျပန္သည္၊
အနႏၱဂုဏ္ရည္၊ ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ ေက်းဇူးတင္သည္) ၂ ၊
(ဖ၀ါးလက္ႏွစ္လံုး ပခံုးလက္ႏွစ္သစ္ လူျဖစ္ေအာင္ ေမြးလုပ္ေကၽြးခဲ႔သည္) ၂ ၊
လူလားေျမာက္လို႔ လာျပန္လွ်င္ အဆင္ျခင္မထားမွားတတ္သည္၊
ဥပမာပံုခင္းစရာေပါ႔ အဇာတသတ္မင္းသား ယြင္းမွားပံုကိုရည္။
(ေမြးသဖခင္ ေက်းဇူးရွင္ကုိအတည္၊ မတရားသက္သက္ရက္စက္ေလေတာ႔သည္) ၂
သူ႕သားေတာ္ကေလး ေမြးေတာ႔ ေထြးပိုက္ကာပင္ ျမပုခက္တြင္ ဧယာဥ္က်ဴးလုိ႔
(ထူးထူးငယ္စံုလင္သည္) ၂ ။ ေမတၱာေတာ္ဂုဏ္ရည္ ထင္ရွားခဲ႔ေလသည္၊
ဧကပုတၱတရားနဲ႔ အညီ ဥရဒယဘဒၵၵသညာအတည္၊ ၾကင္နာသည္၊
ရင္ေသြးဟူက ခ်စ္မ၀ႏိုင္သည္၊ ကရုဏာ ပုိကာအတည္၊ မွက္ျခင္မသန္းရေအာင္ ပင္ပန္းရသည္၊
မယ္ေတာ္ဖုရားစကားတခြန္းေလာက္ ေမးစမ္းပါရေစ၊
ကၽြႏ္ုပ္၏ေမြးသဖခင္သည္ ေမတၱာသေဘာခ်စ္ပါသေလာေျပာျပပါ အခါခါေမးေလသည္။
(ေ၀ေဒဟီေျဖမဆည္ႏိုင္ၿပီ) ၂ ၊
(ခ်စ္တာေတြ အေမေျပာျပပါမည္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ႕အေပၚ အထင္ေတာ္မမွားသင့္ၿပီ) ၂ ၊
(မင္းအေပၚ အၾကင္နာ သနားတာေတြ ပိုပါသည္၊ သားလူမမယ္ငယ္ရြယ္စဥ္က အတည္) ၂ ၊
(တကၽြန္း ခူနာႀကီးရယ္ေၾကာင္႔ ၿငီးကာငိုရွာသည္၊ ေမာင့္ဖခင္အာခံတြင္းမွာ သြင္းကာသိပ္ရသည္) ၂
ေအာ္ ခ်စ္လွတဲ႔သားေပမုိ႔ အေမရင္ထုကာ မ႐ႈရက္ ႏိုင္ပါသည္။
မင္းအနာ မသတီေလာက္စရာပ ျပည္ေပါက္ တာေတာင္ မ်ိဳကာခ်ျပန္သည္။
(ေရႊတိုင္ညြန္႔ကအကုိးအကားနဲ႔ စာကိုစီ၊ မိဖနဲ႔သား ခင္မင္ပံုမ်ား ဆင္ျခင္တံုတရားထားသင့္သည္) ၂ ၊
အဖသတ္သားငါးဆက္ေရွး၀ိပါတ္ဆံုသည္၊ အဇာတသတ္ကစ၍ တြက္ကာရည္၊
သိမွတ္ၾကစရာ အတည္၊ ဇီနတၳပကာသနီ၊ ျဖစ္ေတာ္ေပါင္း အေၾကာင္းသိမည္၊
ပ်ိဳၾကည္ေအာင္ညႊန္ပါရေစ၊ ဗဟုသုတနဲ႔စံုအညီ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား႐ႈၾကေစကုန္သတည္။

မာတိကာ သို႔ .....