၀ိစိၾတ

အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးဂုဏ္ရည္၊ ယံုယံုၾကည္ၾကည္၊
ေန႔စဥ္႐ိုက်ိဳးရွိခိုးၾကရဲ႕လား၊ ဆရာသမားမိဘဘုရားလို
တဂိုဏ္းထဲႏိႈ္င္းယွဥ္ျပသည္၊ သိမွတ္ၾကစရာအတည္၊
ဇီနတၱပကာသနီ၊ ေရႊက်မ္းေတာ္ထြက္စာကုိစီ
အဇာေတေယ၀ပီတုရီ ေညာ သတၱဳ၊ အဇာေတာေယ၀၊ မေမြးဖြားမီက၊
ပိတုရေညာ၊ အဘမင္းျမတ္၏၊ သတၱဳ၊ ရန္သူမည္သတဲ႔၊ ေဟာကာျပပါ၊
မၾကည္ေအာင္နားေထာင္စမ္းပါရစီ၊ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတို႔၏
ကိုးကြယ္ရာ အစစ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ ေဂါတမုနိအစိေႏၱေယ်ာ၊
ရွင္ေတာ္ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား သခင္ ရွိစဥ္တုန္းအခါ။
သနားစရာဘုရားဒကာႀကီးရဲ႕အမည္၊ ဘုရင္ဗိမၺိသာရေက်ာင္းအမေ၀ေဒဟီ၊
(မဟာေဟိုစ္ည္နဲ႔ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၊ ဘုန္းတန္ခိုးပြင့္လင္းေပသည္) ၂ ၊
၀ိပါက၀ဋ္တရားတားမရေလသည္၊ သူ႕ဆရာေဒ၀ဒတ္နဲ႔ႀကီးၾကပ္ကာစံမည္၊
ထီးျပသာဒ္ၾကံစည္၊ သားေတာ္ေမာင္အဇာတသတ္ရယ္က၊
နန္းရိပ္ထီးျဖဴလုယူေလေတာ႔သည္။
(ေဒါသေရွ႕ထား သားအဇာတသတ္ ေျပေမြသည္၊
အနားလာကပ္တဲ႔ ေ၀ေဒဟီ၊ စကားေတာင္ လာမစပ္နဲ႔ ေသေပစီ) ၂
ပတၱျမား အေရာင္ျဖာတဲ႔ စမုတ္ေဆာင္ထဲ၊ ဓားတေတာင္႔ထြာနဲ႔ ဥေသွ်ာင္တဲ၊
ဘုရားေက်ာင္းတကာႀကီးကို တုပ္ေႏွာင္လွဲေတာ႔သည္။ ငရဲျပည္၊
အဇာတသတ္ ထိုမင္းသား အနာဂတ္ကုိ သူမစဥ္းစားေတာ႔သည္။
(တ-ကာမုနိ၊ ေၾကြလုသည္းဆုိင္၊ တတ္ႏိုင္ပါပဲ၊ သူ႕ႏိုင္ငါမင္းျပဳေတာ႔သည္) ၂
ဓားတလက္လက္နဲ႔ ေျခဆြ၊ ဆားတစက္စက္အရည္ခ်၊
စကားတခ်က္တခ်က္ေတာင္မပီ၊ ဗိမၺိသာရ၊ ဘုရင္နန္းက်၊ မရႊင္လန္းသပ၊
ဘ၀င္မခ်မ္းျမ၊ ၀တ္တရားကို ခံစားရေတာ႔သည္။ ပၪၨာနႏၱရိယ၊
ကံႀကီးထိုက္မွာ၊ မေၾကာက္ၾကဘူးလား၊ မရြံ႕ၾကဘူးလား၊
မလန္႔ၾကဘူးလားအတည္၊ ငါးျဖာအနႏၱဂုဏ္ေက်းဇူးကိုရည္၊
ဘယ္ေသာအခါမွ မေမ႔ခဲ႔ေပါင္ (ၾကည္ေအာင္) ၂ ၊ ရိုေသပါသည္၊
ေန႔တိုင္းဘဲဖူးျမင္သည္၊ ညတိုင္းဘဲ ဦးတင္သည္၊
ငါးျဖာ ဂုဏ္ရည္ အမွန္ယံုၾကည္၊ ေရႊတိုင္ညြန္႔က ၀ိစိၾတကဗ်ာေတးဖြဲ႕ကာသီ။

မာတိကာ သို႔ .....