ညီ

ရွင္သန္ေနတုန္းမွာ ေပ်ာ္ခ်င္ေပ်ာ္ရမယ္
ငိုခ်င္ငိုရမယ္ တစ္ခါတစ္ေလ ခက္ခဲသလို
တစ္ခါတစ္ရံမွာလြယ္လိမ္႔မယ္ စိတ္ထားတစ္ခုသာ အဓိကပဲ
ေရႊပင္မွာနားခ်ိန္ လွံကိုရြယ္မိုးမယ္ ရင္တြင္းမွာနားလည္ထား
ေျမလႊာရယ္နိမ္႔ခ်ိန္ လွံကုိရြယ္မိုးမယ္ ရင္တြင္းမွာနားလည္ထား

အၿပံဳးနဲ႔ရင္း၍ ႐ံႈးတတ္ခဲ႔ၿပီ အက်ိဳးနဲ႔ အေၾကာင္းနဲ႔
ဆက္စပ္သီညီ ရုန္းျဖတ္ထြက္ခဲ႔ အေရွ႕ရဲ႕အေရွ႕ဆီလွမ္း
ရိုးသားျခင္းအတြက္ ေနာက္မတြန္႔ခဲ႔ၿပီ ဆင္းရဲျခင္း၌
အသားလည္းက်ၿပီ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ ခြင္႔လႊတ္ခဲ႔ၿပီညီ

ပိုင္ဆိုင္သမွ်ေတြ လိုရင္လိုခဲ႔မယ္ ပိုခ်င္ပိုလိမ္႔မယ္
က်န္ေနတာရွိသလို လြန္တာေတြရွိမယ္
အေလ်ာ္အစားရွိတဲ႔ ဘ၀တိုက္ပြဲေနသာတုန္းမွာ
ေနခ်င္ေနခဲ႔ကြယ္ သံသရာရဲ႕ခရီးသည္
ႏွင္ေလရဦးမယ္ ရည္ရြယ္တဲ႔ခရီးကုိ အေရာက္မျခင္း
ဘ၀ရယ္ၾကမ္းပါေစေတာ႔

မာတိကာ သို႔ .....