အသိရဲ႕အတိတ္

အတူ႐ွိဖူးတဲ့ မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ အထက္တန္းေက်ာင္းႀကီးထဲ
ငါတစ္ေယာက္တည္းအၿမဲတမ္းပဲ လြမ္းတယ္
စိတ္ကူးဖူးတဲ့ငါ့ရဲ႕ ဟိုးအရင္ေပ်ာ္စရာအိပ္မက္လည္း
နင္မသိလည္း ငါေတာ့ မွတ္မိတယ္

ေသခ်ာေနၿပီ ေသခ်ာၿပီ
ဒီအေၾကာင္း နင့္ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ၀ိုးတ၀ါး႐ွိေသးလား
အရင္လိုပါပဲ အေျပာင္းလဲေသးတဲ့ ဒီစကားေလးမ်ားနဲ႔
ငါတစ္ေယာက္တည္း နင္မ႐ွိေတာ့ခက္တယ္
အတိတ္ကတို႔ရဲ႕လမ္းေဟာင္းေလးမွာ ငါထိုင္ေမွ်ာ္မိဆဲ
နင္ဆိုတာလည္း ငါ့ဘ၀ထဲ ေပ်ာက္ကြယ္

ၾကာေနၿပီ ၾကာလာၿပီ
အခုေလာက္ဆုိရင္ နင္တကယ္ေမ့သြားေလာက္ၿပီ
ဟိုတုန္းက ဟာ...
ေမ့ထားရင္လည္းျပန္ဆံုၾကတဲ့သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း
ေတြ႕တိုင္းဒီအေၾကာင္း ငါ့ကိုေမးၾကတယ္
႐ႈပ္ယွက္ခက္တဲ့ျပႆနာေတြပဲ ငါ့ရဲ႕ဘ၀ထဲ
ဘာအတြက္ နင္တကယ္ယူလာခဲ့ရက္တယ္

ေတာ္ပါၿပီ ေတာ္ပါၿပီ
အခုေလာက္ဆိုရင္ နင္တကယ္ေက်နပ္သင့္ၿပီ
ဟိုတုန္းက ဟာ...
ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ အတိတ္ေတြ ငါသိပ္လြမ္းေနၿပီ
နင္မ႐ွိေတာ့ ဘ၀ဟာ တစ္ေယာက္တည္းပဲ ျဖစ္ေနၿပီ

မာတိကာ သို႔ .....