တိတ္တိတ္ကေလးပဲ ခ်စ္သြားမယ္

အမွန္ တကယ္ ဖြင့္ေျပာျပ ခ်င္ပါတယ္ ကိုယ္ ခ်စ္ခဲ့တာ အမွန္ကြယ္
ကိုယ့္ စိတ္ကူး အိပ္မက္ေတြရယ္

အမွန္ တကယ္ လွည့္စားဖုိ႔ရာ မရည္ရြယ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သာ ျပန္လည္ ဟန္ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းကာရယ္

တကယ္ဆုိ အသည္းကြဲမွာ ကိုယ္ ေၾကာက္ေနတယ္
ဟုိ အရင္လုိ မင္းကိုေလ တိုက္ဆုိင္ရင္ကြယ္

မျမင္ေအာင္ ပုန္းကာ ၀ွက္ကာရယ္ အၾကင္နာ ဖံုးဖိထားပါတယ္
ရင္ဆုိင္ မင္းမ်က္၀န္းရဲ႕ အၾကည့္ေတြကို နားလည္တယ္
အျပင္မွာ မသိသလိုပဲ ေနမယ္
ရင္မွာ ရွိတာ မင္းပါကြယ္ / ရွိေနေသာ္လည္းကြယ္
အစဥ္သာ ေပးဆပ္ရင္း မင္းေနာက္ကြယ္ တိတ္တိတ္ကေလးပဲ ခ်စ္သြားမယ္

မာတိကာ သို႔ .....