ခြန္းေခြၽခ်စ္ေတး

အၾကင္နာဆံုး ကိုယ္ေျပာမယ့္စကား ရင္မွာျပည့္လွ်ံ မို႔ေမာက္
အသည္းမွာ ဖြင့္အန္ ႏွလံုးသားေတးသံေခြၽ
တည္ၿငိမ္ျခင္းမွာ ကိုယ့္ေမတၱာခိုင္မာသစၥာ စြဲၿမဲအခ်စ္ လြန္ၿငိတြယ္
အၿပံဳးမ်ား ေပးပန္ေစ

ဖြင့္မေျပာဘဲ သိလို႔ေနတဲ႔ ျဖဴစင္တို႔ရဲ႕ အခ်စ္ႏွစ္မ်ားစြာ
ကိုယ္႔ဘ၀ထဲကမခြဲပါ ခရီးလမ္း ေနာက္ဆံုးထိ
အခ်စ္ကို တစ္သက္မခြဲ

အရုဏ္ေန႔ေက်ာ္ ေန႔ဆည္းဆာ ရာသီေျပာင္းေစ
တြန္႔မေၾကာက္ ဆက္လက္ၿမဲစြာ တို႔ႏွစ္ေယာက္ ခ်စ္ကမၻာရွည္

ပိုင္ဆိုင္ျခင္းဟာ လက္တစ္ကမ္းစာ ကိုယ္တိုင္ေရးမယ္
ကိုယ္႔ရဲ႕ဖူးစာဖက္ကို ရဲရင္႔လြမ္းေမွ်ာ္ရည္

မာတိကာ သို႔ .....