ကန္႔သတ္ခ်က္

ရင္မွာ ေမ့ထားလိုက္ပါကြယ္ ဘယ္လိုမွ သေဘာမထားပါနဲ႔
တစ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကိုထားခဲ့လည္း မင္းကိုနားလည္မယ္
အခ်စ္ထက္ အေရးႀကီးတဲ့အရာေတြ တုိ႔ဘ၀ကုိခ်ဳပ္ကုိင္ေနတယ္
ႀကိဳတင္ေတြးျမင္မထားႏုိင္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရယ္

ဘယ္လို ငါဆက္သြားရမလဲ ဘာေတြ ငါဆက္လုပ္ရမလဲ
ရင္မွာ ကြက္လပ္မ်ားစြာနဲ႔ မင္းကုိ လြမ္းေနလည္း
ကိုယ့္ဘက္ မင္းလွည့္မၾကည့္ပါနဲ႔ အခြင့္ရွိရင္ တစ္ေန႔ျပန္ဆံုႏိုင္မယ္
ကြယ္ေပ်ာက္မသြားႏုိင္တဲ့ ခ်စ္ျခင္း ေမွ်ာ္လင့္ထားရင္းနဲ႔

မင္းလာမယ္ဆုိ အျမဲတမ္းအသင့္ေလ ႀကိဳေနမယ္
တံခါးေလးဖြင့္ရက္ေလ/လ်က္ေလ
ဘ၀တစ္ခုရဲ႕ ကန္႔သတ္ခ်က္တို႔ အေၾကာင္းကို/ေတြ ငါနားမလည္
မင္းျပန္မယ္ဆို မတားရက္ဘူးေလ ေပ်ာ္မယ္ဆို ထားရစ္ခဲ့ေပါ႔ေလ/ေတာ့ေလ
ေမ့ပစ္ႏုိင္တယ္ ထားခဲ့ႏုိင္တယ္ မင္းကုိ ခြင့္လႊတ္မယ္/နားလည္ေနပါမယ္

ရင္မွာ ေမ့ထားလိုက္ပါကြယ္ ဘယ္လိုမွ သေဘာမထားပါနဲ႔
တစ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကုိထားခဲ့လဲ ရင္ဆုိင္ပါ႔မယ္

မာတိကာ သို႔ .....