တို႔ဘ၀သစ္ေန႔

လႈိင္းၾကမ္းမ်ား ျဖတ္ခဲ့ၿပီးရင္ ေနာက္ဘ၀သစ္ဆီသို႔ေလ ေရာက္ႏိုင္ဖုိ႔
ႏွလံုးသားေလးနဲ႔ ေတြး စဥ္းစားထား တုိ႔ ခရီး ဆက္ၾကမယ္ အေရွ႕ကို
အျမဲစိမ္းလန္းသြားမယ့္ အခ်စ္ေတြ ေပးလိုက္ၾကမယ္
နီးစပ္မႈ ႐ိုးသားၾကရင္ တုိ႔ လက္ဆက္သြယ္ထား
စမ္းေခ်ာင္းေလး စီးဆင္းခဲ့ၿပီ တုိ႔ ဆံုရာကို
ဘ၀တစ္ခု တူလိုက္ေတာ့မယ္ ရပ္တည္စို႔

တုိ႔ ဘ၀သစ္ေန႔ သတ္မွတ္လိုက္
စြန္႔စားခြင့္နဲ႔ ဘ၀ မဆံုးေသးဘူး
အို ... တို႔ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ အခ်စ္မ်ားက ႏွစ္သိမ့္တဲ့ဆု
ဒဏ္ရာနဲ႔ ႀကံဳရတုိင္း ငါ မငိုေတာ့ဘူး/အားေပးမယ့္သူ

မင္းေပးတဲ့ လက္တစ္စံုကို ငါ လက္နဲ႔ ဆုပ္ကိုင္ရင္း ျပည့္စံုေနၿပီ
ဟုိးအတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် လြယ္လြယ္ေမ့ပစ္လိုက္ သတိရမေနနဲ႔
တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က တုိ႔ရဲ႕ ဘ၀အေျဖပဲ
မင္းန႔ဲ တို႔ ေႏြးေထြးမႈေတြ အားတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့
စမ္းေခ်ာင္းေလး စီးဆင္းခဲ့သလို တုိ႔ ဆက္သြားစုိ႔
ရပ္တည္မႈ အလိုက္ဖက္ဆံုး အခ်စ္ေတြမုိ႔
တုိ႔ ဘ၀သစ္ေန႔ သတ္မွတ္လိုက္
ဒါ တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္ထဲက အတိုင္း
ဒီေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ ခြန္အားမ်ား ေပါင္းစပ္တဲ့ေန႔
ေပ်ာ္စရာနဲ႔ အိပ္မက္လမ္း ႀကိဳေန

Download Here !!!
မာတိကာ သို႔ .....