ဟိုဘက္အိမ္က ေကာင္မေလး

ဟိုဘက္အိမ္က ေကာင္မေလးရယ္
နင့္အေၾကာင္းေတြ ငါအကုန္ၾကားခဲ့
လူအေျပာခံၿပီး တစ္ေယာက္တည္းအေဖၚမ႐ွိ
ညႀကီးအခ်ိန္မေတာ္ နင္ေလွ်ာက္မသြားနဲ႔

နင္မလွခ်င္နဲ႔ေကာင္မေလးရယ္
ေယာက်္ားေတြကို နင္အထင္မေသးနဲ႔
တစ္ေယာက္တည္းခ်စ္ၿပီး ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးသာေနၿပီး
နင့္ဖူးစာဖက္ ေ႐ြးလို႔ရတယ္

ငါမင္းအတြက္ ေတြးၿပီးစိတ္ပူတယ္
နင္ေ႐ွ႕ဆက္မမိုက္ခ်င္နဲ႔ေတာ့ကြယ္
အခ်ိန္မေႏွာင္းမွ မင္းငိုေနမယ္

မာတိကာ သို႔ .....