စိတ္ထြက္ေပါက္

အခ်စ္ေလး မင္း မ်က္၀န္းေလးေတြကုိ ခဏမွိတ္ထားပါ
ဘ၀ဟာ အဆင္မေျပျခင္းလို႔ပဲ တုိ႔ မွတ္ယူပါစို႔လား
အခ်စ္ေလး မင္းရဲ႕ တင္းထားတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေတြ ခဏၿပံဳးလိုက္
ဒီဘ၀ဟာ ေပ်ာ္စရာေလးလို႔ပဲ ႏွစ္သိမ့္ကာ ေနပါစို႔လား
အခ်စ္ေလး ေလာကႀကီး ဖ်ားနာေနတာ ခဏ ေမ့ထားလိုက္
ဘ၀မွာ ငါတို႔ မရွင္းႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ ပင္လယ္ေတြလုိမ်ား
အခ်စ္ေလး အမ်ားအတြက္ ေတြးတတ္တဲ့ အေတြးေတြ ခဏသိမ္းလိုက္
ဒီဘ၀မွာ နာက်င္ျခင္းေတြနဲ႔ ကင္းမဲ့/ခဲ့သလုိ ေနပါစို႔လား

စိတ္ထြက္ေပါက္ေလးေပါ႔ အခု ရရွိတဲ့ခဏမွာ
ငါတုိ႔ သီခ်င္းေလးဆိုရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းရာ ရွာစမ္းပါ

ေဟး ..... လာ လာ လာ လာ လာ အရာရာကို ထားခဲ့ ခဏတာ
ေဟး ..... ဒီလုိ အခ်ိန္မွာ နာက်င္စရာ ဘာမွ မစဥ္းစား
ေဟး ..... လာ လာ လာ လာ လာ လာပါကြာ အခ်စ္မ်ားရွိရာ
တို႔ သီခ်င္းေလးထဲမွာ အတူတူ/လြင့္ေမ်ာရင္း ေနမယ္ကြာ
ဒဏ္ရာေတြရဲ႕ အေ၀းမွာ/ေနခ်င္တယ္ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ေ၀းရာ

မာတိကာ သို႔ .....