အေ၀းႀကီး

အေမွာင္ယံညရဲ႕ အာကာျပင္ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းမုိ႔ အေဖာ္ရွာရင္း
ၾကယ္ပြင္႔ေလးတစ္ပြင္႔ ျမင္လာတယ္ ကိုယ္နဲ႔ နီးနီးေလးလိုပဲ

အျပာေရာင္လႊမ္းတဲ႔ ပင္လယ္ျပင္ ကိုယ္ျဖတ္သန္းလို႔ ခရီးေတြႏွင္
ကမၻာေျမသစ္တစ္ခု ရွာေဖြစဥ္ အရာရာနီးနီးေလးထင္ခဲ႔

ကိုယ္ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ႔ ဒီေျမျပင္ ဆံုလာခဲ႔တဲ႔ မ်က္၀န္းတစ္စံုတြင္
အၾကင္နာတန္ခိုးမ်ား မူပို္င္ရွင္ ကို္ယ္ေလ သိပ္ခ်စ္လို႔ေနလဲ

ဟိုး ..... အေ၀းႀကီးပဲ

ကိုယ္လိုတာရတဲ႔ အခ်ိန္မ်ားနဲ႔ ဒီေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းေတြ ကိုယ္ လဲခ်င္တယ္
ၾကယ္ပြင္႔မ်ားလဲ ကိုယ္မနီးခ်င္ ပင္လယ္ႀကီးလဲ ကိုယ္မျဖတ္ခ်င္
သိပ္ခ်စ္သူမ်က္၀န္းေလး ျမင္ေယာင္စဥ္ ကိုယ္ဟာ အနီးဆံုးရွိခ်င္လဲ

တကယ္ေတာ႔ … အေ၀းႀကီးပဲ

Typed by ဆုေ၀
မာတိကာ သို႔ .....