စိတ္မပ်က္ဘူး

ငါ အေပ်ာ္ေတြကို ေစာင့္ရင္း ဘ၀ကို ဆက္ေလွ်ာက္ေနဆဲ
အေပ်ာ္ေတြ ဘယ္ေန႔ ဘ၀ဆီ ဆိုက္ေရာက္လာမလဲ
လမ္းေၾကာင္းမွားယြင္းတဲ့ ထုိးႏွက္ခ်က္ေတြ မကုန္ႏိုင္ေသးဘူး
ငါ စိတ္မေလွ်ာ့ဘူး

ငါ တစ္စံုတစ္ရာကို မက္ရင္း ဘ၀မွာ အသက္ဆက္ရွင္တုန္း
အတူ ရင္္ဆိုင္ေဖာ္လည္း မေတြ႕ခဲ့ပါလား
ရက္စက္တဲ့ လွည့္ကြက္ထဲက ထြက္မေျပးဘူး
ငါ စိတ္မေလွ်ာ့ဘူး

အဆင္မေျပဘူး ဘ၀က အဓိပၸါယ္မဲ့ေန
အဆင္မေျပဘူး အခ်စ္လည္း အဓိပၸါယ္မဲ့ေန
ငါ မေပ်ာ္ႏုိင္ေသးဘူး အျမဲလြဲေနတယ္/ အျမဲတမ္းလြဲေနတယ္
ေရး .... စိတ္မပ်က္ဘူး

ကံၾကမၼာရဲ႕ အခြင့္အေရး တို႔ေစာင့္ေနလည္း
အခ်ိန္ေတြသာ ကုန္သြား ခက္တယ္ တစ္ႀကိမ္မွ မရ
ဘ၀နဲ႔ အခ်စ္ရဲ႕ မိုက္ျပစ္ရင္ထဲစူး
ခံလုိက္မယ္ စိတ္မပ်က္ဘူး

ေဟး ..... အဆင္မေျပဘူး ငါ သိပ္ခက္တုန္းပဲ
အဆင္မေျပဘူး ရက္စက္ျခင္းမ်ားလည္း
အို ..... မကုန္ႏိုင္ေသးဘူး အခ်စ္မဲ့ခဲ့လည္း
ေရး ..... စိတ္မပ်က္ဘူး
ေဟး ..... အဆင္မေျပဘူး အကုန္ခက္တုန္းပဲ
ေရး ..... အဆင္မေျပဘူး ရက္စက္မႈေတြနဲ႔
ေရး ..... ငါ မေပ်ာ္ႏိုင္ေသးဘူး အခ်စ္မဲ့ခဲ့လည္း
ေရး ..... ငါ စိတ္မပ်က္ဘူး

Download Here !!!
မာတိကာ သို႔ .....