ေလလြင့္သူ

ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ယံ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔
ဂစ္တာတီးရင္း ေပ်ာ္ျမဴးေနခဲ့ ညဥ့္နက္ခ်ိန္က် အိမ္ေရာက္လို႔လာေတာ့
အဘိုးႀကီးက ေအာ္ကာ ဆဲကာ

မင္းလုပ္တာကအလကား အလုပ္ေတြတဲ့ အၿမဲတမ္းပဲ အေဖဟာေျပာခဲ့
သူ႔ရဲ႕၀ါသနာနဲ႔ သူလုပ္ၾကတာပဲ ဘယ္လိုမွတားဆီးမရႏိုင္ဘူး
အိမ္မွာ ၀ုန္းဒိုင္းႀကဲၿပီး သီခ်င္းဆိုေနရင္း ေအာ္ကာဆဲ
MTV ဖြင့္လို႔ၾကည့္ေတာ့ မင္းဖြင့္ထားတာ ဆူညံတယ္
ဒီလိုနဲ႔ အၿမဲတမ္းပဲ စိတ္ညစ္ရတာ ကၽြန္ေတာ္ပါပဲ
ကၽြန္ေတာ္ဆိုတဲ့သီခ်င္းေလးမ်ားကို နားၿငီးလြန္းတယ္ အျပင္မွာသြားဆို

စိတ္ညစ္စြာနဲ႔ကြယ္ ဂစ္တာပခံုးမွာ လြယ္ကာ လမ္းေဘးပလက္ေဖါင္းမွာ
သီခ်င္းမ်ားဆိုခဲ့ ဒီအခ်ိန္မိုးက႐ြာခ်လာ ကံဆိုးတဲ့ငါဟာ မိုးစက္ေတြရဲ႕ၾကားမွာ
သီခ်င္းဆက္ဆိုမယ္...ဆိုမယ္ ဆိုေနမယ္ ဆိုမယ္...သီခ်င္းဆက္ဆို

မာတိကာ သို႔ .....