အခ်စ္နဲ႔အတၱ

တကယ္ဆိုအစကတည္းက တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀ေတြ
တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ အစြဲေတြ႐ွိေနခဲ့ ဟန္ေဆာင္ေက်နပ္ျခင္းမ်ားက
အခ်စ္ရဲ႕ လမ္းေတြမွာ အေရာင္ေတြေမွးမွိန္

တကယ္ဆိုငါနဲ႔မင္းေ၀းရမယ့္အသိေတြ မ်ိဳသိပ္ကာ
ေ႐ွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ေနလည္း ျပန္လည္ဖန္တီးမရတဲ့
ငါတို႔အခ်စ္ေတြဟာ အိပ္မက္လိုလြင့္ျပယ္

အခ်စ္တစ္ခုတည္းၾကည့္ခဲ့ ဘ၀မွာ အခုေတာ့ အရွံုးေတြကိုယ္စီနဲ႔ေ၀း

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဘယ္သူမွားလည္း ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ အေျဖကို႐ွာရင္း
ခ်စ္ခဲ့တဲ့ညေတြ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အိမ္ျပန္လမ္းထဲ
တစ္ေယာက္တည္းပဲ ကိုယ္စီငိုေၾကြး ေျခာက္ကပ္တ့ဲ ညေတြ

ငါတို႔ရဲ႕စိတ္ကိုယ္စီက အတၱမ်ားနဲ႔ ဟန္ေဆာင္တာေတြ ဘယ္ေတာ့မွ
ေပ်ာက္ကြယ္လာမယ္ သိဖို႔ခက္လည္း ငါေမွ်ာ္ေနခ်င္ေသး

မာတိကာ သို႔ .....