ခ်စ္သူ

ဘယ္အခ်ိန္ခါမဆို ထာ၀စဥ္ ၿပံဳးရႊင္ေနတတ္တဲ့ ကိုယ့္ခ်စ္သူ
တစ္ခါတစ္ခါ သူစိတ္တုိင္းမက်ေတာင္ အစဥ္အားေပးတတ္တဲ့သူ
ကိုယ္ေပ်ာ္ရင္ သူလည္းေပ်ာ္မယ္ ကိုယ္ငိုရင္ သူလည္းငိုမယ္
တစ္ခါတစ္ေလမ်ား အျပင္ျပႆနာေတြ ယူလာၿပီး သူစိတ္မခ်မ္းသာေအာင္

ျပန္လည္ေတြးတုိင္း သနားလို႔လာတယ္ ဘယ္သူနဲ႔မွ မတူဘူး ဟူး
အႏိုင္ယူတတ္တဲ့ ကိုယ့္တစ္ေယာက္ကိုကြယ္
ခြင့္လႊတ္ရင္း အျမဲဂ႐ုစိုက္တတ္တဲ့ ကိုယ့္ခ်စ္သူ

ဘယ္အခ်ိန္အခါမဆို ကိုယ့္အနားမွာ အတူရွိတဲ့ ကိုယ့္ခ်စ္သူ
ၾကာလာေလေလ ပုိခ်စ္လာေလ တကယ္ျပည့္၀လြန္းတဲ့သူရယ္
သူေပ်ာ္ဖုိ႔ ေရွ႕တန္းတင္မယ္ ဒီသီခ်င္းနဲ႔ ကိုယ္ေတာင္းပန္မယ္
သူေနခ်င္တဲ့ ဘ၀မ်ိဳးမွာ အတူေနႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္ေလ ႀကိဳးစားမယ္

ဒီသီခ်င္ေလး သူ႔အတြက္ဆုိမယ္ ၾကင္နာတတ္တဲ့သူ႔အေၾကာင္းေတြ
ျပန္လည္ေတြးတိုင္း သနားလို႔လာတယ္ ဘယ္သူနဲ႔မွ မတူဘူး ဟူး
အႏိုင္ယူမိတဲ့ ကိုယ့္တစ္ေယာက္ကိုကြယ္
ခြင့္လႊတ္ရင္း အျမဲဂ႐ုစိုက္တတ္တဲ့ ကိုယ့္ခ်စ္သူ

မာတိကာ သို႔ .....