ကုိယ့္အနားရွိေစခ်င္

အတူသြား အတူစားကာ ေပ်ာ္ပါးခဲ့ဖူးတာ
ျပန္ေတြးလိုက္တုိင္း မင္းနားနား ေရာက္လာ
သူစိမ္းေတြ ၾကားမွာ လႈပ္ရွားရင္းနဲ႔သာ
တုိ႔ ႏွစ္ဦးရည္မွန္းတာ ကုိယ္ေမွ်ာ္လင့္ဆဲပါ

ေရေျမျခား သြားရေတာ့ မင္းေလးကုိ ထားခဲ့ရၿပီေပါ႔
မ်က္ကြယ္ရာမွာ ကိုယ္ စိတ္ခ်ပါရေစ
ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္အတြက္ေတာ့ ယံုၾကည္ၿပီး ေစာင့္ေနပါေနာ္
လြမ္းရက္ေတြကုိ တျဖည္းျဖည္း ျဖတ္ေက်ာ္မွာ

ကိုယ္ ..... ဟုိး အေ၀းမွာ ေနတဲ့အခါ မ်က္၀န္းေတြထဲ မင္းပဲျမင္
ျပန္ဆံုႏိုင္မယ့္ ေန႔ရက္ေလးေတြ မေရာက္ေသးခင္
ဤ မွန္ကန္ေသာ ကိုယ္ရဲ႕ သစၥာေတြေၾကာင့္ ဆုေတာင္းျပည့္ခဲ့ရင္
အခ်စ္ဆံုးသာ ကိုယ့္အနား ရွိေစခ်င္

အခ်စ္ဆံုးသာ ကိုယ့္အနား ရွိေစခ်င္

မာတိကာ သို႔ .....