မင္းမွမင္း

ေရထဲနစ္သူမွာ ဆက္ၿပီး အသက္ရွင္စရာ
ေလကုိသာ ႐ႈိက္သြင္းဖုိ႔ ဆာေလာင္လိုအပ္သလိုမ်ိဳး
ငါ႔ဘ၀ အသိစိတ္ တစ္ခုလံုး မင္းအခ်စ္ ငတ္မြတ္ေနတုန္း
အခုထက္ထိ .. ငါ ..
စားဖုိ႔ မရွိေတာ့လို႔ ခုိး၀ွက္ရသူလို မင္းကုိေလ ငါခ်စ္ခဲ့
ထိန္းခ်ဳပ္မရဘူးကြယ္ မ်က္စိကန္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္
ကမၻာတစ္ပတ္ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းသလုိ
ဒုကၡေတြေရာက္ ...

မင္းမွ မင္းပဲ မင္းမွ မင္းပဲ
မင္း ..... တစ္ေယာက္တည္း မင္းပဲ

မင္းစိတ္နဲ႔ခႏၶာ အ႐ူးမီး၀ုိင္းသလုိ ငါလိုခ်င္တယ္ ေတာင္းဆုဆႏၵျပဳ
မင္းကလြဲၿပီးရင္ အခု ဘာမွလည္း မရခ်င္ဘူး မရခ်င္ဘူး

ဆူးေတြနဲ႔ လမ္းမွာလည္း
ဓါးေတြ ခင္းထားေပမယ့္
မင္းဆီအေရာက္ ေလွ်ာက္ေနဆဲေဟ့
ေျခေထာက္ ေပါက္ျပဲ ေသြးေတြနဲ႔
မိုးကလည္း သည္းေနခဲ့
လမ္းေလွ်ာက္ရင္း လမ္းေပ်ာက္ဆဲ ငါ႔တစ္ေယာက္တည္း ...

မာတိကာ သို႔ .....