ျပန္လာခြင့္ေပးထားတယ္

မွန္ရာကို ဆိုမယ္ စကားေလးရယ္
အၾကင္နာဟာ အသည္းကုိ တျဖည္းျဖည္း စူးနစ္ေစတယ္
ဒဏ္ရာေတြ ရင္မွာ မြန္းၾကပ္တာ
အို မစာနာတတ္သူ အားလံုး မင္းေၾကာင့္ပါ
အရာရာ အေကာင္းဆံုး မင္းအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့တာ သိမွာပါ
ဒါေတာင္ ရက္ရက္စက္စက္ စြန္႔ပစ္ခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္လဲ

ငါေလ မင္းရဲ႕အနားနား အျမဲရွိခ်င္လည္း မေခၚခ်င္သူ
မင္းကိုေလ နာက်င္စြာ ငါ ေမးခ်င္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ
ဒီအခ်ိန္ ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ ေန႔ရက္ေတြထဲမွာ မင္းမရွိတဲ့အခါ
ေၾကကြဲစြာ က်န္ခဲ့လည္း ျပန္လာခြင့္ ေပးထားတယ္

က်န္ေနသူ ရင္မွာ ေျပာျပစရာ
အို ရွာေဖြလည္းကြယ္ စကားမ်ား ဆြံ႕အ ေနမွာ
အျပင္မွာေလ ရြာတဲ့ မိုးစက္လို
ၾကင္နာသူ မ်က္ရည္ ပါးထက္ စီးက်လာ
တစ္ကုိယ္ရည္ တမ္းတ လြမ္းဆြတ္ ၀မ္းနည္း အထီးက်န္ အသည္းအိမ္မွာ
ငါေလ မင္းအတြက္ အျမဲတမ္း တံခါးဖြင့္ထားမယ့္ အၾကင္နာဆံုး

မင္း ရက္စက္လို႔ ထားခဲ့ေပမယ့္ ခ်စ္ေနသူ
နားလည္ရင္ ျပန္လာပါ ေမွ်ာ္ေနမွာ ေဘဘီ

ျပန္လာခြင့္ ေပးထားမယ္ ျပန္လာခြင့္ေလး ေပးထားခဲ့

မာတိကာ သို႔ .....