ရင္ခုန္ဘက္သို႔ တမ္းခ်င္း

ျပန္ဆံုခ်င္ရင္ ရင္ခုန္သံကို မညာနဲ႔ေလ မညႇာနဲ႔ေလ ေသခ်ာစဥ္းစား
ဒီတစ္ခါ ရင္ခုန္သံကို ညာခဲ့ရင္ ငါနဲ႔မင္း တကယ္ကို အေ၀းဆံုး

ဟုိး ... တစ္ခ်ိန္က အို မင္းေျပာဖူးခဲ့ ခ်စ္တဲ့ စကားေတြ
ငါ မွတ္မိလို႔ ေနေသး
လြယ္လြယ္ ေမ့ပစ္လို႔ မျဖစ္ဘူး ငါနဲ႔မင္းက ဘ၀အတူ ရင္ခုန္ဘက္လူ
တကယ္ အၿပီးသတ္ မေ၀းေသးခင္ ျပန္စဥ္းစား
ရည္ရြယ္တဲ့ဘ၀ရဲ႕ ခရီးေလးဆက္ခ်င္လို႔

အခ်ိန္မလြန္ခင္ နင္ျပန္ခဲ့ေလ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ေန အတူ ဆံုမယ့္ေန႔
အို က်န္တာေတြ အတြက္နဲ႔ေလ ငါနဲ႔မင္း ရင္ခုန္သံ မညာေၾကးေနာ္

ဟုိး ... တစ္ခ်ိန္က အိုမင္းေျပာဖူးတဲ့ ခ်စ္တဲ့စကားေတြ
ငါ မွတ္မိလို႔ ေနေသး
ဟိုး ... အရင္က မင္းေျပာဖူးခဲ့ သိပ္ခ်စ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြ
အကုန္ က်န္ရစ္ ေနေနဆဲ

လြယ္လြယ္ ေမ့ပစ္လုိ႔ မျဖစ္ဘူး ငါနဲ႔မင္းက ဘ၀အတူ ရင္ခုန္ဘက္လူ
တကယ္ အၿပီးသတ္ မေ၀းေသးခင္ ျပန္စဥ္းစား
ေရွ႕ဆက္မယ့္ ဘ၀ရဲ႕ခရီး ရင္ခုန္ခ်င္တုန္း
လြယ္လြယ္ ေမ့ပစ္မေနႏုိင္ေသးဘူး ငါနဲ႔မင္းက ဘ၀အတူ ရင္ခုန္ဘက္လူ

မင္းနဲ႔တုိ႔ရဲ႕ အခ်စ္ေတြ ေမ့ၿပီလား

Download Here !!!
မာတိကာ သို႔ .....