အၾကင္နာေလးငါ့ကိုေပးပါ

မိုးလင္းႏိုးတစ္၀က္ အဓိပၸါယ္မ႐ွိခဲ့ လမ္းမမ်ားေပၚ
ေနပူပူေလွ်ာက္လာ အမွားမ်ားမကင္းတဲ့ လူေတြထဲ
ေလာကရဲ႕၀ဲဂယက္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ရာ လွည့္ကြက္မ်ားထဲ
ရင္ပူပူနဲ႔ငါ့မွာ ဒုကၡမ်ားနဲ႔ေလွာင္ပိတ္ဆဲ
အၿမဲတမ္းငါ ႀကိဳးစားကာ ရင္ဆိုင္လိုက္ျပႆနာမ်ား
မင္းအတြက္ေတာ့ရင္ခုန္ခြင့္ေပးပါ တစ္စကၠန္႔မွာ အႀကိမ္တစ္ရာေလာက္
လမ္းမထက္မွာဒူးေထာက္လဲကာ ငါ့ရဲ႕အခ်စ္အတြက္ဂုဏ္ယူရမလား
ယံုၾကည္ပါငါမင္းတစ္ေယာက္တည္း
ရင္ခြင္မွာေပါက္ကြဲၿပီပဲ (အၾကင္နာေလးငါ့ကိုေပးပါ)
႐ုတ္တရက္ေသြးပ်က္ ဟန္းဖုန္းနဲ႔ မင္းရဲ႕ေ႐ွ႕မွာ
ကံၾကမၼာနတ္ဆိုးေလးက ငါ့ရဲ႕ဘ၀ကို၀င္ကာေႏွာက္ယွက္

မာတိကာ သို႔ .....