သကၤန္းဂုဏ္ရည္

နႏၵမူအေခါင္း န၀ရတ္ပ်ံပလႅင္၊ ဖန္ဂူတန္ေဆာင္းျဒဗ္ကမ္းပါးယံတြင္၊
သယမၻဴအေလာင္း ဆဒၵန္ဆင္ကုိ ရန္သူအေဟာင္းေသာႏုတၱိဳရ္
သေဘာယုတ္သမို႔ ဤသို႔သတ္ရန္ျပင္။
(ဟိမ၀ႏာၱတြင္၊ မခ်ိမဆန္႔ေအာ္တဲ့အသံ နရာ၀နၿမိဳင္ေတာေဟမာတြင္)၂
ပဲ့တင္ဟည္း ႀကီးေသာအသံေတာ္ေပလွ်င္၊ အေလာင္းေတာ္ႀကီးအထပ္ထပ္ေအာ္ေတာ္မူရာဌာန
ဖန္ဂူလိုဏ္ေတာ္ အိုင္န၀ရတ္ ကန္ၿမိဳင္ျဒပ္ကမ္းပါးယံတြင္ သနားမဆံုးအားလံုးငိုေလလွ်င္။
ထင္လင္းဆင္ျခင္၊ တရားနဲ႔ေတြးခ်င့္ရာတြင္၊ ဆင္မင္းအရွင္ဘုရားေဘးျဖစ္ရွာလွ်င္၊
အင္ၾကင္းပင္နားမွာ ေသြးအစက္စက္ေတြျဖာ၍ ခြာႏွစ္ဖက္ ေျမမွာရွပ္ေတာ့
တင္လႊမ္း ဆင္ျမန္း သကၤန္း အရဟတၱဇကိုျမင္၊ အေလာင္းေတာ္ႀကီးသတိခ်ပ္လို႔
မခ်ိမဆန္႔နဲ႔ အမယ္ေလး ၀ိပသနာေတာ္ကိုတင္။
သံၿပိဳင္။ ။ ဟိမ၀ႏၱာတြင္…………….အားလံုးငိုေလလွ်င္။
(အုိ ဥမင္အတြင္း ေျမသုသာန္မွာ ဗုဒၶ၀င္သနင္း၏ ေရႊရုပ္ခႏၶာကမ်ားမၾကာခင္ေၾကြျပဳတ္ရန္သာစီမံေလလွ်င္) ၂
တအားကုန္ရြက္ေဆာင္ အခ်က္တေထာင္ရွိလွ်င္ ျမားေတာ္တမင္လႊတ္လွ်င္ မျမင္၀ံ႔ပင္၊ အသားေတာ္ (ရင္ညြန္႔တြင္) ၂
စြဲစြဲလဲမတတ္ေအာ္ရွာေတာ္မူလွ်င္။
(ျမတ္အေလာင္းေတာ္ နာဂိန္ေမသည္ ရာဇိေျႏၵဥာဏ္ယူခ်ဳပ္၍ ရန္သူအယုတ္ ေလးလက္နက္ေၾကာင့္) ၂
ေသြးစက္စက္နဲ႔ ဗုဒၶပရေမလ်ာ ဒုကၡေ၀ဒနာ မီးလွ်ံ ေတြ႕တာေတာင္ သည္းခံ၍ ေနေတာ္မူေသာအရွင္။
ထင္လင္းဆင္ျခင္ ……………… ၀ိပသနာေတာ္ကုိတင္။
သံၿပိဳင္။ ။ ဟိမ၀ႏၱာတြင္……………………..အားလံုးငိုေလလွ်င္။

မာတိကာ သို႔ .....