အၾကင္နာစစ္ရင္

ေရျပင္က်ယ္လို မင္းရဲ႕ အသည္းေပၚ ကိုယ္အ႐ုပ္ဆြဲခဲ့တာ
တိမ္လိုေလလို မင္းစိတ္မ်ားကို ဖမ္းဆုပ္မိတဲ့ ကုိယ္ဟာ
ခ်စ္တဲ့သူကို ေငးၾကည့္႐ံုသာ ႏွစ္သိမ့္ရမလားကြာ
အိပ္မက္ေတြခ်ည္း မက္မေနခ်င္ဘူး လက္ေတြ႕ဘ၀ထဲမွာ

မင္းအတြက္ ထာ၀ရကိုယ္ပါ ကိုယ့္အတြက္သာ မင္းျဖစ္မလား
အၾကင္နာတကယ္စစ္ရင္ အသြားနဲ႔အျပန္ရွိမွာ
လား လာ လာ လာ ..... ယံုပါ
လား လာ လာ လာ ..... ကိုယ့္အခ်စ္ မင္းဆီမွာ
လား လာ လာ လာ ..... တစ္ခ်ိန္မွာ
သြားတဲ့အခ်စ္နဲ႔ တူညီမႈမ်ား ျပန္လာႏိုင္ဦးမလား

ေတာင္နံရံဆီ ထုတ္လႊင့္လိုက္တဲ့ အသံရဲ႕ လႈိင္းမ်ားပမာ
ေလဟာနယ္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားေအာင္ မင္းဘက္က
တံု႔ျပန္ပါ ခ်စ္တဲ့သူကို ႀကိတ္ခ်စ္႐ံုအျပင္ ဒီထက္မပိုဘူးလား
အေ၀းအခ်စ္ေတြနဲ႔ မတင္းတိမ္ႏိုင္တာ မင္းနားလည္ေပးပါ
ၾကင္နာတာ အလ်ားအနံမရွိလည္း အသြားရယ္ အျပန္ရယ္ ရွိသင့္သတဲ့ ယံုပါ
ကိုယ့္ရဲ႕ဗိမာန္ ကိုယ့္ရဲ႕ မနက္ျဖန္ ကိုယ့္အခ်စ္ မင္းဆီမွာ
အခ်စ္ေတြ အကုန္လံုး ဘ၀ကိုပံုကာ ခ်စ္ခဲ့သမွ်တစ္ခ်ိန္မွာ
သြားတဲ့အခ်စ္နဲ႔ တူညီမႈမ်ား ျပန္လာႏိုင္ဦးမလား

မာတိကာ သို႔ .....