သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသား

သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသား ျခေသၤ႔ ဆုိတာျမက္မစား
ပါးရိုက္ရင္ နားကုိက္တတ္တဲ႔ အမုိက္တရား
အတံုအလွည့္ အမွားေပါ့ ဥေပကၡာတား

အမုန္းနဲ႔အခ်စ္ အျပစ္နဲ႔အက်ိဳး အဆိုးနဲ႔အေကာင္း ၾကားထဲမွာ
ၿငိမ္သက္ျခင္း မၿငိမ္သက္ျခင္းဆိုတာ
တိမ္လႈိင္းမ်ားပမာ အဲ႔ဒါေလတံခြန္ ပန္းခ်ီကား အမွန္တရားကိုသာ ဦးထိပ္ထား

ဆင္းရဲတစ္ခါ ခ်မ္းသာတစ္လွည္ံ ဒုကၡနဲ႔သုခၾကားမွာ
အဆင္ေျပျခင္း အဆင္မေျပျခင္းဆိုတာ
ေရလႈိင္းမ်ားပမာ ဇြဲနဲ႔အစုန္အဆန္ ေလွာ္ခတ္သြား ကိုယ္႔ကိုကိုယ္သာ ကိုယ္ယံုစား

ကုိယ္ေကာင္းတာကုိယ္သိသလို ကိုယ္မေကာင္း ကိုယ္အသိဆံုးမို႔
သူမ်ားမေကာင္းတာ ကုိယ္ေမ႔ထား / သူမ်ားအေကာင္းကို ကိုယ္ေလးစား

ကိုယ္႔အေၾကာင္းကို ကိုယ္ဘယ္လိုသေဘာထားထား
ယံုၾကည္ခ်က္ ရင္မွာအင္အား

မာတိကာ သို႔ .....