ခ်စ္လူမိုက္

ခ်စ္လူမိုက္ ခ်စ္လို႔ မိုက္ခဲ့တယ္
ၾကင္နာသူအတြက္ဆုိ မုိးေကာင္းကင္ ဒူးနဲ႔ တိုက္မယ္
ဘ၀ကိုေပး ရင္းခ်စ္ရဲတယ္ သူ႔အလိုအတုိင္း အျမဲတမ္း ျပည့္ေစမယ္
ခ်စ္သူအတြက္ သတၱိရွိတယ္ သူ႔အတြက္ပဲ ကိုယ့္ဘ၀ ျဖစ္ခဲ့တယ္

ခ်စ္လူမိုက္ ခ်စ္လို႔ မိုက္ခဲ့တယ္ / ပါတယ္

ခ်စ္လူမိုက္ ခ်စ္လို႔ မုိက္ခဲ့တယ္
ၾကင္နာသူေျပာရင္ ေျပာသမွ်အကုန္ ေခါင္းညိတ္ခဲ့တယ္
တစ္ခြန္းဆို တစ္ခြန္း နားထဲေရာက္တယ္ ခ်စ္သူစကား ေမ့လို႔ မရႏုိင္တယ္
ကိုယ့္ရင္ထဲ သပ္နဲ႔ စြဲသလို သူ႔အသံပဲ အျမဲ နားစုိက္ခဲ့တယ္

ခ်စ္လူမိုက္ ခ်စ္လို႔ မုိက္ခဲ့တယ္
ၾကင္နာသူရွိရင္ ဆူးလမ္းကို နင္းေလွ်ာက္ရဲတယ္
ေလာကဓံတရား ေမ့လို႔ထားမယ္ ခ်စ္သူရဲ႕ လက္တစ္ဖက္ ဆုပ္ကာရယ္
အျမဲရင္ေကာ့ ေခါင္းေမာ့ထားမယ္ သတၱိေသြး ရဲရဲေတာက္ခဲ့တယ္

ခ်စ္လူမိုက္ ခ်စ္လို႔ မုိက္ခဲ့တယ္
ရာဇ၀င္ေျပာင္ထြန္းတယ္ ေျပာစမွတ္တြင္ ရစ္ခဲ့ရမယ့္
ခ်စ္သူသမိုင္း ေရးထုိးေလာက္တယ္
ခ်စ္လူမိုက္ ခ်စ္လို႔မိုက္ပံုရယ္ ခ်စ္သူစိတ္ ခ်မ္းေျမ့ဖုိ႔ရြယ္
အခ်စ္တစ္ခုတည္း ကိုးစားမိခဲ့တယ္

ခ်စ္လူမိုက္ ခ်စ္လို႔ မုိက္ခဲ့တယ္ / ပါတယ္

မာတိကာ သို႔ .....