နင္မခ်စ္လည္းပဲ ငါခ်စ္တယ္

အေနအထိုင္အခ်ိဳးမက်လူတစ္ေယာက္လို
ငါ့ကိုအတင္းသေဘာနဲ႔ လူေတြေျပာတယ္
ငါဟာဆိုးသြမ္းလူငယ္တစ္ေယာက္အျဖစ္
မင္းအေပါင္းအသင္းေတြျမင္ေနၾကတယ္
ခံယူခ်က္နဲ႔ အႀကိဳက္တစ္မ်ိဳးစီ
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ေတာ့ မတူႏိုင္ဘူးေလ
လူပ်ိဳဘ၀ရဲ႕အခြင့္အေရးဟာ လြတ္လပ္မႈလို႔ငါ ခံယူတယ္
ေသခ်ာေအာင္နင္ေလ့လာပါ ကိုယ္ထင္တာကို
ကိုယ္လုပ္တဲ့ (အက်င့္႐ွိတဲ့)ငါလိုလူကို
နင္ေလ့လာပါ (ထားလုိက္ပါ) နင္မခ်စ္လည္းဘဲ ငါခ်စ္တယ္
ယံုၾကည္မႈနဲ႔ အခြင့္အေရးယူ အခ်စ္အတုကို
အလွဴလုပ္ကာ လိမ္ညာတတ္တဲ့ လူေတြထဲမွာ
ဆိုးသြမ္းလြန္းတဲ့ ငါလူဆိုးမပါ
နင္ယံုေအာင္အသည္းႏွလံုးအေပါင္ထားမယ္
အတိုးလည္းေပးမယ္ ၁၅၀၀ ငါလိုဆိုးသြမ္း လူတစ္ေယာက္မွာ
ခ်စ္တဲ့စိတ္ေတာ့႐ွိပါတယ္ မယံုရင္နင္ေလ့လာပါ
ကိုယ္ထင္တာကို ကိုယ္လုပ္တဲ့ (အက်င့္႐ွိတဲ့) ငါလိုလူကို
နင္ေလ့လာပါ (ထားလိုက္ပါ) နင္မခ်စ္လည္းဘဲ ငါခ်စ္တယ္

မာတိကာ သို႔ .....