သူေတာ္စင္

သံုးလူ႕ထြတ္တင္ ျမတ္ဖုန္းရွင္က သတၱ၀ါေတြကို အစဥ္သနားလို႔
တရားဓမၼစက္ မိန္႔ခဲ႔ေလကာ၊ သူေတာ္ေကာင္းသူကို နတ္ေကာင္းမပါတဲ႔
ေရွးဘ၀က အတိတ္တေဘာင္ေဆာင္ေတာ္မူေလတာ။
ဟိုေရွးသမယ တိုင္းဗာရာဏသီမွာ၊ မိုးနတ္ေဒ၀ီဘရဏီသမွ်
သုဇာတာအမ်ိဳးသမီးကေလးမွာ၊ က်မတို႔ဘုရားအေလာင္းနဲ႔
သူၾကြယ္ဘ၀မွာ ဖူးစာဆံုျပန္တာ၊ လင့္၀တ္ပါ မယား၀တ္ပါ၊
တရားမလြတ္တူစံုႏွစ္ျဖာ၊ တေန႔ေသာထိုအခါ၊ ေက်းဇူးရွင္မိဘမ်ားထံ
ကန္ေတာ႔ပန္းဆက္ရန္အလာ၊ တူေမာင္မယ္ လွည္းယာဥ္တစီးနဲ႔
ၿမိဳ႕ျပင္ခရီးမွာ၊ ဘုရင္မင္းနဲ႔ ပက္ပင္းဆံုကာ … ၊ သုဇာတာကုိျမင္လွ်င္
ႏွစ္သက္တဲ႔ထီၤး ကနက္ဘုရင္မွာ လင္ရွိမယားကို ဘုရင္အသိထားနဲ႔
ျပစ္မွားမယ္လို႔ သူၾကံစည္မိေလတာ။
(ရာဇဂုမၼတကံ ေဖာက္ျပန္သေဘာ အေကာက္ဥာဏ္ေႏွာေတာ႔မွာ၊
ရာဇဂုဏ္ေမာက္ကာ၊ ေဖာက္ျပန္သေဘာ အေကာက္ဥာဏ္ေႏွာေတာ႔မွာ) ၂
မတရားအမႈဆင္ ပတၱျမားဥေသွ်ာင္ကိုပင္ လွည္းေပၚတြင္
တိတ္တဆိတ္သြင္း၍ အတင္းကိုပရွာ၊
အေလာင္းေတာ္ကိုမွ ခိုးတယ္ ၀ွက္တယ္ သူဆိုျပန္တာ၊
သူ႕မယားကိုလိုခ်င္ျပန္ရင္ရွင္ သူ႕လင္လွံနဲ႔ထိုး ေအာ္ ဒီပံုကိုးလို႔ထင္ရဲ႕
ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ႐ိုက္ႏွက္အခါခါသတ္ေစတဲ႔ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ေလတာ။
(သုဇာတာမွာ လင္ေရးေၾကာင့္ ပူေဆြးၾကံဳရတာ၊
က်မမွာရွင္အဆင္းလွလို႔ သူအတင္းၾကံရက္တာ) ၂ ၊
(ဆင္ျခင္စဥ္းစားပါဘုရား လင္ရွိမယားကို မျပစ္မွားသင္႔ပါ) ၂ ၊
(ငါ႔ျပည္ငါ႔မင္း ငါအတင္းျပဳရင္တစ္ခါ၊
ေအာက္နရက္ အ၀ီစိငရဲမွာ ယခုတိုင္ဘဲရွိတာ၊
ဒုသနေသာ အၿမဲမကြာ၊ သူေဌးသားေလးဦး မွားခဲ႔ဘူးၾကတာ) ၂ ၊
အဲဒီိလို အေၾကာင္းျပကာ ေတာင္းပန္ေလရာ၊ ေလာကေစာင္႔ၾကပ္တဲ႔
နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္တို႔မွာ က်မတို႔ျဖစ္အင္ကို ၾကည့္ေနေတာ႔မွာလားဘုရား။
(မေကာင္းသူပယ္ကာ ေကာင္းသူကယ္ဘို႔ရာ၊
အထက္ သိၾကားမေနႏိုင္ လူ႕ျပည္အတြင္း အမႈေတြ႐ႈင္းမလို႔လာ) ၂ ၊
သတ္မယ္႔ဆဲဆဲ အေလာင္းေတာ္ကိုသာ၊ တိုင္းျပည္ရွင္ဘုရင္းမင္းနဲ႔
(လူခ်င္းလဲကာ) ၂ ၊ ခဏမၾကာေစရာ၊ ဦးေခါင္းျပတ္လို႔ သက္ခႏၶာေၾကြတာ
မုိးဣႏၵာမေနသာ၊ တိုင္းျပည္အပ္လုိ႔ စိုးစံေစႏွစ္ျဖာ၊ ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ
သူေတာ္ေကာင္းကုိ နတ္ေကာင္းမတဲ႔ ဘုရားေဟာ ဇာတ္သြားဤမဂၤလာ။

မာတိကာ သို႔ .....