ထပ္မဆံုႏိုင္တဲ့ဘ၀

မင္းအနား ေနႏိုင္ခ်ိန္ေလး ရွိေနခုိက္ ဂ႐ုစိုက္မိခဲ့သူ
ေ၀းကြာမွ မေနတတ္ခဲ့ၿပီ

မင္းမ်က္၀န္း ၾကင္နာေတြလည္း ရွိေနခုိက္
နင္ ငါ႔အျပစ္ ခြင့္လႊတ္လည္း အခုအခ်ိန္မင္းအနားမွာ

ျပန္မလာေတာ့ ငါ လိပ္ျပာ မလံုဘူး
မင္း ထားခဲ့လိုက္ပါ ငါေလ အရမ္းခ်စ္ခဲ့လည္း
မင္း အနား ျပန္မလာေတာ့ ငါ လိပ္ျပာ မလံုဘူး
မင္းထားခဲ့လိုက္ပါ ဒါဟာ ငါ႔အတြက္ တစ္သက္စာ အလြမ္းမ်ား

ေ၀းလြင့္ၿပီးမွ မင္းရဲ႕ အနား မလာေတာ့ဘူး ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔
မင္းက ေစာင့္ေနလည္း သံေယာဇဥ္ေလးေတြ မဆံုးေပမယ့္
နီးစပ္ဖုိ႔ အခြင့္အတြက္ ဒီအခ်ိန္မွာ မင္းအနား

မာတိကာ သို႔ .....