အိမ္မက္ေကာင္းစဥ္ မိုးအလင္းေစခ်င္

အလကၤာသံခ်ိဳ အာခံေနသလို ကိုယ္ထင္မိတယ္
နတ္ေစာင္းသံလုိပါ သူ႕စကားေျပာသံေတြကို
ျပန္လည္ ၾကားေယာင္မိတယ္

ဒ႑ာရီေတြ ပံုျပင္ေတြကို မယံုၾကည္ေပမယ့္လည္း
စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ႔ သူနဲ႕ေတြ႕ဆံုပံုကို ဘယ္လိုေမ႔မလဲကြယ္

အုိ.....အိမ္မက္ရယ္ အလွပဆံုးေသာ မက္ခြင့္ျပဳပါ
အိမ္မက္ေကာင္းစဥ္ မိုးမလင္းေသးခင္ ကိုယ္႕ရဲ႕ည ခဏကေလးပါ

အရုဏ္ခ်ိန္ဟာ ရန္မူလာတယ္ ဒီအိမ္မက္ကို
ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ႏိုးထေစခဲ႔ပါတယ္
အို.....မနက္ခင္းကို မေရာက္ခ်င္

မာတိကာ သို႔ .....