ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႔လူ

(နား နား နား) ခ်စ္မွာပဲ (နား နား နား)
ေန႔သစ္တို႔ ဖြားျမင္ေစတာ ရွင္ေနမင္းပါ
ညတုိ႔ရဲ႕ စိမ္းလန္းမႈကုိ လေရာင္ဖန္ဆင္းေပးခဲ့
လူ႔ဘ၀ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေဖြရွာ ဘယ္မွာလဲကြယ္
ေတြ႕ျမင္ခ်င္ၿပီ အခ်စ္ရွိရင္ ဒီဘ၀ႀကီး ျပည့္စံုလို႔

ဘယ္သူေတြ လြတ္ကင္းႏုိင္
သံသရာ ေတြ လည္ေနသည့္တုိင္ ကိုယ္လည္းပဲ

ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႔လူ ဒါကုိ မင္းအသိပါပဲ
ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႔လူ ဒါကို မတားဆီးလိုက္ပါနဲ႔
ရင္ခုန္ေတာ့လည္း မတတ္ႏိုင္ဘူး ခ်စ္မွာပဲ
မခ်စ္ဘဲ မေနတတ္ဘူး အျပစ္ကင္းတဲ့ ခ်စ္ျခင္းနဲ႔

နား ... နား ... နား

ေလးနက္တဲ့ အေတြးအေခၚ ကိုယ္လိုခ်င္တတ္ၿပီ
ႀကိဳးစားတတ္ခဲ့ အမွားမ်ားနည္းေအာင္ မင္းကို ခ်စ္သြားတဲ့ေနာက္
ႏွလံုးသားက ေတာင္းဆိုခ်ိန္မွာ လြန္ဆန္မရေအာင္ မင္းဆိုမွ
မင္းခ်စ္မိတာ ကိုယ္ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္မလဲ

နား နား နား ခ်စ္မွာပဲ နား နား နား

ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႔လူ ဒါကို မတားဆီးလိုက္ပါနဲ႔
ရင္ခုန္ေတာ့လည္း မတတ္ႏိုင္ဘူး ခ်စ္မွာပဲ
မခ်စ္ဘဲ မေနတတ္ဘူး ....

နား နား နား ခ်စ္မွာပဲ နား နား နား

မာတိကာ သို႔ .....