ျဖဴစင္သူ

ျဖဴစင္တဲ့ႏွလံုးသား႐ွိသူ ျဖဴစင္တဲ့ အၿပံဳးေလးပိုင္ဆိုင္ထား
ျဖဴစင္တဲ့ဘ၀ရယ္ ျဖဴစင္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြရယ္
ၾကင္နာတဲ့မင္းရဲ႕အၾကည့္ေတြ အရာရာအား နားလည္ခြင့္လႊတ္တယ္
ညွာတာသနားတတ္သူ အိေျႏၵနဲ႔ႏူးညံ့သူရယ္
မေတြ႕ခဲ့ပါ ေနာက္ထပ္လည္းမေတြ႕ႏိုင္ ဒီတစ္ဘ၀လံုး အတြက္ပါပဲ
ယံုၾကည္ပါ ယံုၾကည္ပါ
မင္းနဲ႔ေတြ႕မွ ကိုယ့္ႏွလံုးသားေလးဟာ ျဖဴစင္တဲ့ပန္းကို
ျဖဴစင္စြာ ခ်စ္တတ္လာတယ္

မာတိကာ သို႔ .....