ေမာင္မေနတတ္ဘူး

ဒီအခ်ိန္ကိုေရာက္ရင္ တို႔ႏွစ္ေယာက္ အျမဲေတြ႕ေနက်
ဒီေနရာေလးမွာ တို႔ႏွစ္ေယာက္ လမ္းေလွ်ာက္ေနက်
အရာရာတိုင္းဟာ မင္းအေၾကာင္းနဲ႔ ႏြယ္ဆက္လာ
ဘယ္သူကိုေတြ႕ေတြ႕ မင္းအရိပ္ပဲ ေတြ႕ေယာင္လာ
ဘာအသံကိုၾကားၾကား မင္းစကားပဲ ၾကားေယာင္လာ
ဘယ္လိုေနရမလဲ မင္းမရွိတဲ့ ဒီဘ၀မွာ

ေမာင္မေနတတ္ဘူး ေယာင္ခ်ာခ်ာ အ႐ူးတစ္ပိုင္း ျဖစ္ေနၿပီ
ဘာေတြပဲလုပ္လုပ္ ဟာတာတာ ရင္မွာက်န္ေနျမဲ
ေမာင္မေနတတ္ဘူး အတူေနစဥ္တုန္းက ဘ၀ကိုပဲ
ျပန္လည္သတိရေန ေမာင္မေနတတ္ဘူး ေမာင္မေနတတ္ဘူး
ေမာင္မေနတတ္ဘူး မေနတတ္ဘူး

ျပန္ရွာရင္ေတြ႕မယ္ မင္းကစေျပးရင္ေလ
ၾကာလာရင္ေမ့မယ္ မင္းကစမုန္းရင္ေလ
ၾကံဳလာျပန္ေတာ့လည္း မေျပးမမုန္းဘဲ ကမၻာျခားေန
ျမင္ႏိုင္ေပမယ့္လည္း မရွိေတာ့တဲ့ အခ်စ္မွာေလ
ပိုင္ဆိုင္ေပမယ့္လည္း မသိေတာ့ အျဖစ္မွာေလ
ဘာကို ေမွ်ာ္လင့္မလဲ ခ်စ္လ်က္နဲ႔ ဘ၀ျခားေန

မာတိကာ သို႔ .....