ႏြံ

ရင္ဆိုင္မယ္ေလ ရင္ဆိုင္မယ္ေလ
ေရဆန္ အတူျဖတ္မယ္ ဆိုတဲ့မင္း
နင္ ညာေနက် စကားေတြ ဘယ္မွာလဲ
နင္ ထင္သလို ဘ၀ဟာ အိပ္မက္ မဟုတ္မွန္း သိတဲ့ေနာက္
ငါ တကယ္ တမ္းတခ်ိန္ အေ၀းကို မင္း ထြက္ေျပး

ေန႔တုိင္းေလ ကၽြံ၀င္ေနတဲ့ အခ်စ္ႏြံ
ဘယ္လိုမ်ား လြတ္ႏိုင္မလဲ

ငါလိုေကာင္ ရင္ကြဲ က်န္ေနပါေစ
နင္ လာရာ လမ္းကို ျပန္ၿပီေဟ့
နင္ တင္တဲ့ အျပစ္ေတြ အကုန္ယူၿပီး
က်န္ေနတဲ့ ဘ၀မွာ ငါေလ တစ္ေယာက္တည္း အခ်စ္ေရ ၾကည့္
တကယ္ကုိ တမ္းတေန မင္းကိုပဲ ခ်စ္လို႔

ေန႔တုိင္းေလ ကၽြံ၀င္ေနတဲ့ အခ်စ္ႏြံ
ဘယ္လိုမ်ား လြတ္ႏိုင္မလဲ
တစ္ေန႔ၿပီး တစ္ေန႔ ဒဏ္ရာေတြ ေမာ့ေသာက္ကာ
ေ၀ဒနာအလြမ္း ေဆးေရးျခယ္ရင္း

နင္ ျပန္မလာနဲ႔ ျပန္မလာပါနဲ႔
ေျဖသာေအာင္ ဟစ္ကာ ေအာ္ေနခဲ့
ရင္ခြင္မွာေတာ့ မင္းကုိ ေမွ်ာ္ေနမိ
ကြယ္ရာမွာ မင္း ရင္မခုန္တဲ့ ေရာ့ခ္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္နဲ႔ လြမ္း
ဘယ္လို တမ္းတပါေစ မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ အျဖစ္

တစ္ေန႔ၿပီး တစ္ေန႔ ကၽြံ၀င္ေနတဲ့ အခ်စ္ႏြံ
ဘယ္လိုမ်ား လြတ္ႏုိင္မလဲ
ေန႔တုိင္းေလ ဒဏ္ရာေတြ ေမာ့ေသာက္ကာ
အရင္လိုပဲ လြမ္းေနဆဲ

မာတိကာ သို႔ .....