မင္းရဲ႕ကို

ခ်ိဳသာၾကည္လင္ ေအးတဲ့စိမ့္ေရ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေအးသာယာ
ဆံခ်ည္မွ်င္မကြာ မင္းအသည္းႏွလံုးမွာ ကိုယ့္အခ်စ္႐ွိေနမွာ
ခိုင္ခိုင္မာမာ ထားတဲ့သစၥာ တစ္ေ႐ြးသားမေလ်ာ့ႏိုင္ပါ
ဟိုယိုင္ဒီယိုင္ မယိမ္းတဲ့ေက်ာက္တုိင္ မားမား႐ွိေနပမာ

မင္းရဲ႕ကို ကိုဟာအၿမဲတမ္း မင္းရဲ႕ကို ကိုဟာအၿမဲတမ္း မင္းရဲ႕ကို မင္းဘက္မွာ

ပါရမီကူညီ အၿမဲပဲျဖည့္မွာ မင္းရဲ႕ခ်စ္သူပါ စင္တီမီတာ အနည္းအက်ည္းမွ်မကြာ
မင္းနံေဘးနားမွာပါ တခါတရံမွာေလ မင္းစိတ္ညစ္ရင္ တုိးတိုးကေလးအေဖာ္ကို
အၾကင္နာကဗ်ာဟာ အတိုင္းအဆမဲ့စြာ အခ်စ္နဲ႔႐ွိေနမွာ

မင္းရဲ႕ကို ကိုဟာအၿမဲတမ္း မင္းရဲ႕ကို ကိုဟာအၿမဲတမ္းမင္းရဲ႕ကို မင္းဘက္မွာ

အဆင္မေျပ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ေတြ႕ရင္ မင္းရဲ႕ေ႐ွ႕မွာကို ခင္တြယ္သူကို
မွဲ႔တစ္ေပါက္မစြန္းေအာင္ ေစာင့္ေ႐ွာက္သြားမွာပါ
ေနေရာင္ျခည္ဟာ တစ္ေလာကလံုးကို အလင္းအားေပးေနပမာ
ၾကင္နာသူေရ ကိုယ့္အခ်စ္မ်ားစြာ မင္းအတြက္႐ွိေနမွာ

မင္းရဲ႕ကို ကိုဟာအၿမဲတမ္း မင္းရဲ႕ကို ကိုဟာအၿမဲတမ္း မင္းရဲ႕ကို မင္းဘက္မွာ

မာတိကာ သို႔ .....