ခြင့္ျပဳတယ္ ခြင့္လႊတ္တယ္

အလွမ္းေ၀းတဲ့ လမ္းေတြေနာက္ မထူးျခားလည္း
အရိပ္လို တေကာက္ေကာက္နဲ႔လိုက္ အၾကင္နာကို ေမွ်ာ္လင့္
မင္း သိရဲ႕လား တမ္းတမိတယ္ ခ်စ္သူေလးရယ္
ယူမယ္ အလြမ္းေလးမ်ား ေပးခဲ့ရင္လည္း ေပးလိုက္စမ္း
အနမ္းလို႔ တုိ႔ သတ္မွတ္မယ္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လို စြန္႔ပစ္ခဲ့လည္း
မင္းေလးအနားမွာ အျမဲရွိမယ္

ရွင္သန္ခ်ိန္တုိင္း ကိုယ္ ေစာင့္ရဦးမယ္ အို ... အခ်စ္အတြက္
တစ္ေန႔ေတာ့ ေပ်ာ္ခ်င္တယ္ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ႏိုင္မလား

အသည္းေလးမ်ား ခြဲလည္း ကိုယ္ ခြင့္ျပဳမွာ
ေနာက္တစ္ေယာက္နဲ႔ တြဲလည္း ကိုယ္ ခြင့္လႊတ္တာ
အို ... သူမသိဘူး ... အခ်စ္ဦးမို႔ပါ

ကိုယ့္ရဲ႕အလွည့္ ေရာက္လို႔ လာမလား
တျဖည္းျဖည္း မင္းအနားမွာ စိတ္ဓါတ္က်လာ
ဘယ္အခ်ိန္မွာ အခ်စ္မ်ား ကုိယ့္အတြက္လည္း ကိုယ့္ခ်စ္သူ နားလည္ပါ။

ျပန္လာႏိုင္မလား အတံု႔အလွည့္ အခ်စ္ေတြ ကိုယ့္အတြက္
အၿပီးသတ္ ပိုင္ခ်င္တယ္ ကိုယ္ သိပ္ခ်စ္လို႔ကြယ္ အပိုင္ရခ်င္တယ္

ေမ့ေနလား မင္းရဲ႕အနား အရိပ္လိုပဲ
ကိုယ္ အျမဲတမ္းကို ရွိေနလည္း အေ၀းကိုပဲ ေငးေနဆဲ
ကိုယ္ေဘးနားက ေျပာေနလည္း ေမာ႐ံုပဲ ေအးစက္ဆဲ
ကိုယ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ဟာ ရင္ခြင္ေတြ တကယ္ကိုေ၀း

အားလံုးထက္ မင္းကုိ သိပ္ခ်စ္တာ
အားလံုးထက္ မင္းေလးကို ခြင့္လႊတ္တာ အို ... သူ မသိဘူး
တကယ္ဆိုရင္ ကိုယ္မင္းအတြက္ အသက္ဆက္လာ
႐ုန္းထြက္ဖုိ႔ ခုဘ၀မွာ မလြယ္ေတာ့ပါ အို ... သူ မသိဘူး ... အခ်စ္ဦးမုိ႔ပါ

မာတိကာ သို႔ .....