ေသသည့္တုိင္ေအာင္ ခ်စ္ေနမယ္

တုိ႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ား အထပ္ထပ္ ရစ္ပတ္ထား
ကိုယ္စီ ကတိနဲ႔ ရွိထားတယ္ ဘယ္လိုေၾကာင့္ ေ၀းၾကရလဲ
ရည္ရြယ္ထားခဲ့ ဘ၀အတြက္ တုိ႔အေနေ၀းခဲ့လည္း

ျပန္ဆံုခ်င္တယ္ ရင္မွာ အျမဲ ဆုေတာင္းေနတယ္
ရင္မွာရွိတဲ့ သံေယာဇဥ္ ေျဖသိမ့္ရင္းနဲ႔ လမ္းေတြေ၀း
ငါေလ ေက်ာခုိင္းေလွ်ာက္ေနခဲ့တယ္
ဘ၀လမ္းက အရမ္းၾကမ္းတယ္ ဆိုးညစ္တဲ့
ဘ၀ခရီးအတြက္ အခ်စ္ေတြ ငါစေတးခဲ့တယ္ ၾကင္နာသူရယ္
တစ္ခ်ိန္မွာ မင္းေလး နားလည္မယ္

ဘ၀မုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္တကယ္ေ၀း
တမ္းတရင္းနဲ႔ လြမ္းလွၿပီ
ဒါဟာ တုိ႔အတြက္ အလြမ္းဆုပဲ အခ်စ္ရယ္ မငိုနဲ႔
ေသသည့္တုိင္ေအာင္ ခ်စ္ေနမယ္

မာတိကာ သို႔ .....