အတိတ္ရင္ခြင္

ဟိုး ... အတိတ္ ျမဴဖံုးထား အေတြးမ်ားထဲ
ငါတို႔ရဲ႕ အေၾကာင္းမ်ား စဥ္းစားရင္း အသိေတြ ေ၀၀ါးခဲ့
အို ... ငါ႔ အရိပ္ေတြ ငါ႔ စိတ္ေတြ ေလေျပေတြလို လြင့္ပါးရင္းနဲ႔
စိတ္ကူးေလးမ်ားထဲ ေမွးစက္ခဲ့ မင္း ရင္ခြင္ထဲ

ဟုိး ... မုိးသားထဲ နင့္ အျပံဳးေလးမ်ား လူးလြန္႔ခဲ့
ဒီရင္ခြင္ဟာ ႐ုတ္တရက္ေပါ႔ တုန္ခါေနရင္း
အာ႐ံုမွာေလ ဟုိးအတိတ္တုိ႔ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ရင္း
စိတ္ကူးမ်ားထဲ ေမွးစက္ခဲ့ မင္း ရင္ခြင္ေလးထဲ

တစ္ေယာက္တည္း ငါ႔မွာ နင့္ အေၾကာင္းမ်ား ျပန္ေတြးကာ
ဒီအျမင္ေတြဟာ မႈန္သြားတဲ့ ခဏ
စိတ္ကူးေလးမ်ားထဲ ေမွးစက္ခဲ့ မင္းရင္ခြင္ထဲ

စိတ္ကူးမ်ားထဲ ေမွးစက္ခဲ့ မင္း ရင္ခြင္ေလးထဲ

မာတိကာ သို႔ .....