အခ်စ္ေဖာ္ေကာင္

ခင္မင္ခဲ့ရတဲ့ အခ်စ္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းေရ တို႔ႏွစ္ေယာက္ မရိပ္မိခင္မွာဘဲ
ခိုင္မာသြားတဲ့ အၾကင္နာ ေႏွာင္ႀကိဳးဟာ တုိ႔အသည္းေတြကို ရစ္ေႏွာင္ၿပီ

ကိုယ္စီထားရွိတဲ့ အခ်စ္ေမတၱာတရားကုိ ႏႈတ္ဖ်ားက
မေျပာၾကေပမယ့္လည္း ေ၀ဒနာေႏြးတဲ့ အၾကင္နာ အၾကည့္ေလးဟာ
အခ်စ္ရဲ႕ ေဖာ္ေကာင္ေလးေတြပါ

အခ်စ္ဆံုး အတြယ္တာဆံုးလို႔ မွတ္လုိက္ၿပီ မိန္းကေလးေရ
ေတြေ၀မေနနဲ႔ေတာ့ ...
အိုး ... ဣေႁႏၵသိကၡာငဲ့ကာ မာယာေတြ မသံုးေစခ်င္ဘူး
ပညာေတြ မျပေစခ်င္းဘူး

တြယ္တာခဲ့ရတဲ့ အဆင့္ကေလး ေက်ာ္ခဲ့တာ
ႏွစ္ဦးသား သတိမထားခင္မွာဘဲ
အျပန္အလွန္ထားရွိတဲ့ ေစတနာ သဒၶါမ်ားဟာ
တုိ႔အသည္းေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီ
ရင္မွာသိမ္းဆည္းတဲ့ အ႐ိုင္းေမတၱာေလးကို
စကားဖြဲ႕ၿပီး မေျပာၾကေပမယ့္လည္း
ဆံုေနၾကတဲ့ အၾကင္နာမ်က္၀န္မွာ
အခ်စ္ရဲ႕ ေျခရာေတြ႕ၿပီေလ

အုိး ဣေႁႏၵသိကၡာငဲ့ကာ မာယာေတြ မသံုးေစခ်င္ဘူး
ပညာေတြ မျပေစခ်င္ဘူး

မာတိကာ သို႔ .....