တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္

မ်က္စိေအာက္က ေပ်ာက္မသြားနဲ႔
မ်က္လံုးအေရွ႕မွာ ျမင္တုိင္း ၾကည့္ခဲ့ဖူးတယ္ မထင္ပါနဲ႔
သူမ်ားအတြဲလွလြန္းသူေတြလည္း ကိုယ္အမွတ္တမဲ့ပါပဲ
အားလံုးထဲကမင္းက်ေတာ့ ေရး ကိုယ္မ်က္ေတာင္မခတ္ဘဲနဲ႔

တစ္ေနကုန္ထုိင္ၿပီး တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ နဖူးကေျခဖ်ားထိေအာင္ ခ်စ္တယ္
အသည္းေလးအားစြဲညႇိဳ႕သူေရ မ်က္စိေအာက္က ေပ်ာက္မသြားနဲ႔ဦး/ေဟ့
တစ္ေနကုန္ထုိင္ၿပီးၾကည့္ ဒီမ်က္စိက အသည္းထဲထိစီး၀င္
ဘယ္ေတာ့ၾကည့္ၾကည့္ ခ်စ္မိသူေရ ဒီလို မ်က္စိေအာက္က
ေပ်ာက္မသြားနဲ႔ဦး/ေဟ့ တစ္ေနကုန္ထုိင္ၿပီး ၾကည့္

ဒီအတိုင္းၾကည့္ေန႐ံုေလး သိပ္ေတာ့မမ်ားပါဘူး
ကိုယ့္ရဲ႕အၾကည့္က ပန္းေတြလုိပြင့္ ကဲယူ မင္းဆြတ္ခူး
အားလံုးထဲကမင္းပဲ အျမဲတမ္း ျမင္ေနခြင့္ျပဳ

အားလံုးထဲကမင္းပဲ အျမဲတမ္း ျမင္ေနခြင့္ျပဳ
တစ္ေနကုန္ထုိင္ၿပီးၾကည့္ ေရး ... တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ေနမိ
အေရွ႕ကအေနာက္က ေဘးကၾကည့္ အနီးၾကည့္အေ၀းၾကည့္ေလး
တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္႐ႈ အျမဲခ်စ္ေနခြင့္ျပဳ

တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ေနမယ္ တစ္ေနကုန္ၾကည့္ေနဦးမယ္
တစ္ေနကုန္ထုိင္ၿပီးၾကည့္

မာတိကာ သို႔ .....