ဇာတိႏြယ္

လက္ေရတျပင္တည္း ႏွီးေဒါင္းလန္းေတြနဲ႔ ၀ိုင္းဖြဲ႕ကာစားၾကသည္၊
ခင္မဒီရင္ ခပ္ငယ္ငယ္က ေတးဆုိၾက ျမဴးေပ်ာ္ၾက။
ေဟ႔ သူငယ္ခ်င္းေရ ဒို႔နယ္ပယ္တြင္ မိုးသက္ကယ္ ဆင္ရွစ္ခြင္ကမဲ
မိုးရြာမလုိလိုနဲ႔ဘဲ ညီညြတ္ေရးနဲ႔ အသက္ ရွည္ရွည္ခင္ခင္မင္မင္
လက္ေရတျပင္တည္း ေရွးကထက္ပိုခ်စ္ၾကတယ္။
ေတာရြာသူတုိ႔အိမ္၀ယ္၊ မိန္ဘြယ္ပ ထမင္း မိုးေမွ်ာ္ ငရုတ္သီးေထာင္းနဲ႔ ကုိဘုိေကရယ္၊
ေဒါင္းလန္းႀကီးရဲ႕အလယ္။ ညီညြတ္ေရးနဲ႔ အသက္ရွည္ရွည္ ခင္ခင္မင္မင္
လက္ေရတျပင္တည္း ေရွးကထက္ပိုခ်စ္ၾကတယ္။
မိုးတိမ္ယံ အာကာ၀ယ္ ယာလယ္ျပင္လမ္းမွာလ ထန္းပင္ထန္းလက္ ထန္းရြက္ေတြက
အသြယ္သြယ္ပါ ေမာင္ရယ္၊ က်မတို႔ ရိုးရာဇာတိႏြယ္၊
ေအာ္ လမ္းစဥ္ လမ္းဆက္ လမ္းမ်က္စိေတာင္မွ လယ္ပါတယ္ေနာ္ကြယ္၊
ပ်ိဳရဲ႕ညိဳႏဲြ႕ ႀကိဳလွဲ႔ပါဆံေဆကသြယ္။ ညီညြတ္ေရးနဲ႔ …………………… ပိုခ်စ္ၾကတယ္။
တံစို႔ေပၚမွာ ကင္တယ္ ေမာင္ရယ္၊ ဆူရင္ခတ္ၿပီး ဆူးပုပ္ကန္စြန္းေပါင္းနဲ႔ ေရအင္တံု၀ယ္၊
ေသာင္းေျပာင္း ေရာလို႔ရယ္။ ညီညြတ္ေရးနဲ႔ …………………… ပိုခ်စ္ၾကတယ္။
ေခ်ာင္းေပၚမွာ ျဖတ္လာတဲ႔ ပတတ္ကေလး နီက်င္က်င္ရယ္၊ ႏြယ္ႀကိဳးမွ်င္နဲ႔သြယ္၊
ေအာ္ငယ္မူကို မေဖ်ာက္ႏိုင္ဘူး ေပ်ာ္ေလာက္ဖြယ္ လြမ္းပါဘိတယ္၊ ပ်ိဳ႕ဇာတိႏြယ္၊
ႏွစ္တိုင္းဆက္ထြန္ ၾကက္သြန္ခင္းရဲ႕အလယ္။ ညီညြတ္ေရးနဲ႔ ………………….. ပုိခ်စ္ၾကတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ဤသီခ်င္းကို ေလဘာတီ္ေဒၚျမရင္က ` လက္ေရတျပင္တည္း ´ အမည္ျဖင့္သီဆုိဘူးၿပီး ယခုေခတ္တြင္လည္း ဦးဖူးအံ႔က ` လက္ေရတျပင္တည္း ´ အမည္ျဖင့္ ျပန္လည္သီဆိုရာ ` က်မတို႔ရိုးရာဇာတိႏြယ္ ´ အစား ` ျမရင္တို႔ဇာတိႏြယ္ ´ ဟုျပင္ဆင္ပါသည္။

မာတိကာ သို႔ .....