ေျမႀကီးက ေျမႀကီးလိုေနတတ္ပါေစ

ႏွစ္ကိုယ္တူမ်က္လံုးေတြ ေမာ္ဖူးမိ ဆံုခဲ႔ခဏအခ်ိန္ေတြ
စိတ္ရိုင္းေတြ ခြၽန္းအုပ္လို႔ႏိုင္ေအာင္ထိန္းေန
ျမတ္ေသာပန္း ကိုယ္မနမ္း၀ံ႔ၿပီေမ အေျခခံလူသားေလ
အေရာင္မေတာက္ပ ကိုယ္တို႕ဘ၀ပါေလ ဒီေတာ႔ေလ မေမွ်ာ္ရဲတဲ႔
ေရႊဘံုနန္းေတြ မယွဥ္ရဲဘူး ကိုယ္ေနာက္ဆုတ္မယ္ေမ.....

အၾကင္နာေတြကို ကုိယ္မေမွ်ာ္လင္႔ရဲဘူးအခ်စ္ေရ လူတန္းစားမညီတဲ႔
ဘ၀မွာေလ ကိုယ္ရင္မွာ ဘယ္လိုဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်စ္လဲေလ
ဘ၀ခ်င္းက မ်ဥ္းၿပိဳင္ဆံုဖို႔ေ၀း

ကိုယ္ေနတဲ႔အိမ္ ဓနိမိုတဲ႔ ထရံကာတဲကေလးေမ ဒီေတာ့ေလ
ရႊံထဲေတာ႔မေခၚရက္ဘူးေလ ေရႊနားကြပ္ ဘ၀တဲကေလးထဲမွာေန

အာကာျပင္ဟာေရာင္စံုျခယ္ လို႔လွပေန ေျမႀကီးရဲ႕အေရာင္က
မိႈင္းမႈန္ေ၀ ယူဇနာအသေခၤ်ကီလိုမိုင္ဘယ္ေလာက္ေျပးလဲေလ
ေျမႀကီးနဲ႕ေကာင္းကင္မဆံုေတာ႔ေဆြး

မေျပလည္ႏိုင္တဲ႔အေျဖ ေျမႀကီးရဲ႕မာနပ်က္ကာေၾကြ
တိမ္တိုက္ေတြ ေမွ်ာ္မွန္းရင္း ရင္မွာအလြမ္းေျဖ

ေျမႀကီးက ေျမႀကီးဘ၀မွာေန

မာတိကာ သို႔ .....